Author Archives: Десислава Василева

19 окт.
0

Социални права на българските граждани

заглавие: „Социални права на българските граждани“ автор: Васил Мръчков издателство: „Сиела“ Книгата е посветена на социалните права на българските граждани: трудовите, осигурителните и правото на социално подпомагане. Тя се състои от четири глави, заключение и допълнение. В началото се прави ...

ВИЖ ОЩЕ
17 окт.
0

Междунарородно право

заглавие: „Междунарородно право“ автор: Благой Видин издателство: „Сиела“ Общата част на международното право включва източници, субекти, отговорността, уреждането на спорове, историята на международното право, като тези глави могат да се открият в почти всеки курс по международно право. А специалната ...

ВИЖ ОЩЕ
17 окт.
0

Стажантска програма „ДСК Старт в кариерата“

Банка ДСК обявява Стажантска програма „ДСК Старт в кариерата“. Стажът е платен, с продължителност до 6 месеца и целогодишен прием. Програмата предлага възможността стажантите да се потопят в динамична бизнес среда, да се срещнат с професионалисти, да бъдат обучавани от ментори. ...

ВИЖ ОЩЕ
17 окт.
0

„Академия Антикорупция“ за студентите от УНСС

Инициативата „Академия Антикорупция“ ще даде възможност на студенти от УНСС в различни професионални направления, редовна форма на обучение, в трети и по-горен курс, да участват в стажантска програма след предварителен подбор. Програмата за студентски стажове ще се проведе благодарение на ...

ВИЖ ОЩЕ
04 окт.
0

Организирана престъпна дейност

заглавие: „Организирана престъпна дейност в практиката на ВС и ВКС“ автор: Ива Пушкарова издателство: „Сиела“ В изданието са подбрани общо 118, извадки от които са тематично групирани и представени в книгата. Всяко резюме започва с обозначение на относимите разпоредби от ...

ВИЖ ОЩЕ
04 окт.
0

Правен стаж в Европейската централна банка

Правният отдел на Европейската централна банка търси нови стажанти. Продължителност на стажовете е между 3 и 6 месеца, но може да бъде удължена до общо 12 месеца, а заетостта е целодневна. Началната дата зависи от момента на одобрението и стажът ...

ВИЖ ОЩЕ
28 сеп.
0

Конкурс във ВСС за главни експерти

Висшият съдебен съвет обявява конкурс за длъжността „Главен експерт“ – 2 щ.бр. в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Правна“ в администрацията на ВСС. Главният експерт в отдела организира и координира процеса на провеждането на процедурите и всички дейности във връзка с ...

ВИЖ ОЩЕ
26 сеп.
0

Позиция в ДСК за експерт, отдел Противодействие на изпирането на пари

Банка ДСК търси да назначи Експерт в Отдел „Противодействие на изпирането на пари и финансиране на тероризма“ към Управление „Сигурност“. Експертът в отдела извършва задълбочен анализ на предоставената вътрешно-банкова информация по отношение на нейната достоверност и във връзка с дейността ...

ВИЖ ОЩЕ
26 сеп.
0

АСВ търси юрисконсулт – процесуално представителство

Агенция за събиране на вземания ЕАД търси юрисконсулт – процесуално представителство, който да се присъедини към екипа си. Юрисконсултът представлява дружеството по граждански дела, свързани с установителни искове по чл.422 във връзка с чл.415 от ГПК и с осъдителни искове, отговаря ...

ВИЖ ОЩЕ
22 сеп.
0

Отказът от субективни права

заглавие: „Отказът от субективни права“ автор: Владислав Дацов издателство: „Сиби“ В книгата е разгледан подробно институтът на отказа от субективни права, като фокусът е насочен преимуществено към гражданското материално и процесуално право. В изследването са засегнати въпросите за формата на ...

ВИЖ ОЩЕ
1236912