Author Archives: Десислава Василева

16 ян.
0

Новите положения при платежните услуги. Приложен коментар на Закона за платежните услуги и платежните системи

„Новите положения при платежните услуги. Приложен коментар на Закона за платежните услуги и платежните системи“ Камелия Касабова и Минка Тюфекчиева-Михайлова Издателство „Труд и право“ представя новата книга „Новите положения при платежните услуги. Коментар на Закона за платежните услуги и платежните системи“ с ...

ВИЖ ОЩЕ
15 ян.
0

Конкурс за главен юрисконсулт в МВР

Министерство на вътрешните работи обявява конкурс за заемане на длъжността главен юрисконсулт в отдел „Процесуално представителство“ при дирекция „Правно-нормативна дейност“. Главният юрисконсулт в отдела осъществява процесуалното представителство на МВР пред съдилищата и юрисдикциите по дела; изготвя и заверява процесуални документи ...

ВИЖ ОЩЕ
10 ян.
0

Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд

„Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд“ Иван Стоянов Издателство „Сиела“ представя новия „Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд“ със съставител Иван Стоянов. Сборникът обхваща практиката на ВАС по данъчни дела за периода ...

ВИЖ ОЩЕ
07 ян.
0

Свободна позиция за юрисконсулт в Райфайзенбанк

Райфайзенбанк България обявява свободна позиция за Юрисконсулт в Правен отдел – общо правно обслужване и банкиране на дребно. Юрисконсултът в отдела оказва правнa помощ при изготвянето на договори, правни становища и документи, свързани с услугите, предлагани от Банката; участва в разработването и ...

ВИЖ ОЩЕ
04 ян.
0

Интервю с гл. ас. д-р Павел Смолички

Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС има честта да ви представи гл. ас. д-р Павел Смолички. Павел Смолички е адвокат, вписан в Софийска адвокатска колегия, доктор по право, главен асистент по Наказателен процес, Наказателно  изпълнително право и Основи на правото ...

ВИЖ ОЩЕ
03 ян.
0

Стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2019-2020 година. Стипендии са предвидени за български граждани – студенти в български държавни висши училища за обучение ...

ВИЖ ОЩЕ
02 ян.
0

Конкурс за младши вътрешен одитор в Администрацията на главния прокурор

Прокуратура на Република България обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността „Младши вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“ към Администрация на главния прокурор. Младшият вътрешен одитор изпълнява одитен ангажимент за даване на увереност, чрез одит на системите, одит ...

ВИЖ ОЩЕ
02 ян.
0

Рамков договор на Алианса

„Рамков договор на Алианса“ проф. д-р Дейвид Моузи Рамковият договор на Алианса FAC-1 е типов многостранен договор, който може да се използва и за обществени поръчки. Той съчетава обхвата на рамков договор с отношенията на сътрудничество в един алианс, като въвежда нови механизми за създаване ...

ВИЖ ОЩЕ
31 Дек.
0

Административен процес. Шесто преработено и допълнено издание

„Административен процес“ Шесто преработено и допълнено издание проф. д-р Кино Лазаров, проф. д-р Иван Тодоров Издателство „Сиела“ представя шесто преработено и допълнено издание на учебника „Административен процес“ с автори проф. д-р Кино Лазаров и проф. д-р Иван Тодоров. В учебника са разгледани ...

ВИЖ ОЩЕ
27 Дек.
0

Конкурс за прокурорски помощник във Върховна административна прокуратура

Прокуратурата на Република България обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността „Прокурорски помощник“ в звено „Прокурорски помощници“ към Администрацията на Върховна административна прокуратура за заместване на служител, отсъстващ от работа. Прокурорският помощник подпомага дейността на прокурорите при изпълнение ...

ВИЖ ОЩЕ
12369