Author Archives: Десислава Василева

18 сеп.
0

Конкурс за главен юрисконсулт в Научноизследователски институт по криминалистика

Министерство на вътрешните работи обявява конкурс за заемане на 1 вакантна длъжност „Главен юрисконсулт“ в сектор „Учебно-методическа и стопанска дейност, правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Административен“ при Научноизследователски институт по криминалистика. Главния юрисконсулт в сектора осъществява процесуално представителство; изготвя и заверява ...

ВИЖ ОЩЕ
02 авг.
0

Алумни Стефан Варамезов в „Интервю с реализирали се възпитаници“

Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС представя новия си гост в рубриката „Интервю с реализирали се възпитаници“ – нотариус Стефан Варамезов. Стефан Варамезов завършва юридическото си образование в УНСС през 2002 г. В първите години след завършването си работи ...

ВИЖ ОЩЕ
30 юли
0

Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост

„Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост“ Невена Русева Издателство „Сиела“ представя новата книга „Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост“ с автор Невена Русева. Книгатa представлява частна криминалистическа методика за разследване на престъпления по чл. 123 и чл. 134 НК. В ...

ВИЖ ОЩЕ
26 юли
0

Конкурси за юрисконсулти в Агенция „Митници“

Агенция „Митници“ обявява конкурси за 1 щ. бр. за длъжността главен юрисконсулт и за 2 щ. бр. за длъжността старши юрисконсулт в отдел „Обжалване“, дирекция „Правна дейност и обжалване“.  Юрисконсултите в отдела оказват правна помощ за законосъобразното осъществяване правомощията на директора ...

ВИЖ ОЩЕ
25 юли
0

30 места за длъжностни лица по регистрация в Агенция по вписванията

Агенция по вписванията обявява конкурс за заемане на 30 щатни бройки за длъжността длъжностно лице по регистрация по Закона за търговския регистър в  дирекция „Длъжностни лица по регистрация“ към Агенция по вписванията. Длъжностното лице по регистрация по ЗТР извършва действия по вписвания, заличавания ...

ВИЖ ОЩЕ
24 юли
0

Научна конференция на Юридически факултет на УНСС

Юридически факултет на УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС организират научна конференция на тема „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“, която ще се проведе на 24 октомври 2018 г. в Голяма и Малка конферентни ...

ВИЖ ОЩЕ
23 юли
0

Агенция по вписванията обявява конкурс за юрисконсулт

Агенция по вписванията обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно обслужване и деловодство“, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“. Юрисконсултът в отдела осъществява дейности във връзка с процесуалното представителство и правното обслужване на Агенция по вписванията, ...

ВИЖ ОЩЕ
23 юли
0

Защита на личните данни

„Защита на личните данни“ Невин Фети Издателски комплекс „Труд и право“ представя новата книга „Защита на личните данни“ с автор Невин Фети. Изданието цели да предостави приложно знание за цялостната система от нормативно установените правила, на които се основава защитата на личните ...

ВИЖ ОЩЕ
20 юли
0

Правото – традиции и перспективи

„Правото – традиции и перспективи“ Христо Паунов Издателство „Сиела“ представя  новата книга на Христо Паунов – „Правото – традиции и перпективи“. В сборникът са поместени материалите от Юбилейна научна конференция на Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, проведена през ...

ВИЖ ОЩЕ
17 юли
0

Свободно място за старши юрисконсулт в УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк търси да назначи Старши юрисконсулт по заместване в отдел „Необслужвани кредити“. Юрисконсултът осигурява правни становища за корпоративната и акционерна структура на клиентите, прави проверка на валидността на кредитните споразумения и обезпечения и изготвя необходимата документация, учредява допълнителни обезпечения, ...

ВИЖ ОЩЕ
1236