Author Archives: Десислава Василева

20 юни
0

Престъпно бездействие

„Престъпно бездействие“ Цветана Петрова Издателстви „Сиела“ представя новата книга на Цветана Петрова „Престъпно бездействие“. В труда се подробно разгледани институти и състави от наказателното право с фокус престъпното бездействие. Последователно са разгледани особеностите на бездействието като форма на деянието, на ...

ВИЖ ОЩЕ
19 юни
0

Конкурс за главен юрисконсут в Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обявява конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт“ в дирекция Административна. Главният юрисконсулт в дирекцията подпомага дейността на АПСК, участва в комисии и в работни групи и изготвя вътрешни актове, осъществява административно-правното обслужване на АПСК, участва в провеждането на ...

ВИЖ ОЩЕ
17 юни
0

Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК

„Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК“ Трето актуализирано и допълнено издание Атанас Иванов Издателство „Нова звезда“ представя третото актуализирано и допълнено издание на книгата „Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК“ от автора Атанас Иванов. Авторът разглежда проблематиката във връзка ...

ВИЖ ОЩЕ
15 юни
0

От 15 юни до 8 юли е отворена за попълване Двуминутната анкета

От 15 юни до 8 юли 2018 г. е отворена за попълване Двуминутна анкета, подготвена от Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС. Целта на анкетата е да се получи обратна връзка от практикуващи юристи по въпроси, свързани с юридическата ...

ВИЖ ОЩЕ
13 юни
0

Интервю с ас. д-р Пресиян Марков

Алумни клуб на завършите ЮФ при УНСС има честта да ви представи ас. д-р Пресиян Марков. Пресиян Марков завършва Академията на МВР като бакалавър по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, а после и право в Югозападния ...

ВИЖ ОЩЕ
12 юни
0

TAD GROUP търси Консултант по защита на личните данни

TAD GROUP търси да назначи Консултант по защита на личните данни. TAD GROUP е българска фирма, специализирана в предлагането на решения за киберсигурност.  Консултантът изготвя политики за съответствие с GDPR и ISO 27001, извършва одит и поддръжка на системата за управление ...

ВИЖ ОЩЕ
10 юни
0

Стажове в съда на Европейския съюз

Съдът на Европейския съюз предлага ежегодно платени стажове с продължителност пет месеца в Люксембург. Съдът на Европейския съюз тълкува правото на ЕС, за да се гарантира, че то се прилага еднакво във всички страни от съюза, и разрешава правните споровемежду националните правителства ...

ВИЖ ОЩЕ
08 юни
0

Стаж при Европейския омбудсман

Европейският омбудсман предлага два пъти годишно платени стажове с продължителност от 4 месеца, с възможност да бъде удължен до 1 година след оценка за представянето през първите 4 месеца. Стажът се провежда в Страсбург или Брюксел съобразно нуждите на службата. ...

ВИЖ ОЩЕ
07 юни
0

Алумни клуб организира Двуминутна анкета

Във връзка с една от основните си цели за осигуряване на достъп и обмен на информация Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС организира статистическо проучване под формата на двуминутна анкета. Целта на проучването е да бъде получена обратна връзка ...

ВИЖ ОЩЕ
06 юни
0

Защита на личните данни

„Защита на личните данни“ Невин Фети Издателски комплекс „Труд и право“ представя новата книга „Защита на личните данни“ на автора Невин Фети. Книгата предлага приложно знание за системата от нормативно установените правила, на които се основава защитата на личните данни. Изданието ...

ВИЖ ОЩЕ
1236