Author Archives: Десислава Василева

19 мар.
0

Позиция за старши юрисконсулт в ДСК

Банка ДСК търси да назначи Старши юрисконсулт в отдел „Защита на данните“ към Дирекция „Съответствие“, Централно управление. Старши юрисконсултът в отдела осигурява пряко правно обслужване на цялостната дейност в отдела, изготвя правни становища по банкови проекти и продукти, вътрешни актове ...

ВИЖ ОЩЕ
13 мар.
0

Алумни Стоян Стойков – адвокат и главен асистент по Наказателно право

Радваме се да ви представим следващият си гост в рубриката „Интервю с реализирали се възпитаници“ – гл.ас. д-р Стоян Стойков. Стоян Стойков завършва специалност „Право“ в Юридически факултет на УНСС. Специализира е в Англия, Ирландия и Австрия. Защитава дисертационен труд ...

ВИЖ ОЩЕ
12 мар.
0

Контролът в здравеопазването

„Контролът в здравеопазването“ Антония Илиева Издателство „Сиела“ представя новата книга „Контролът в здравеопазването“ с автор Антония Илиева. Книгата съдържа подробен анализ на актуалното здравно законодателство и на съдебната практика. Изданието дава правен обзор на всички контролни административни органи в сферата на ...

ВИЖ ОЩЕ
10 мар.
0

Банка ДСК търси Главен експерт „Защита на данните“

Банка ДСК търси да назначи Главен експерт в отдел „Защита на данните“ към Дирекция „Съответствие“, Централно управление. Главният експерт в отдела координира и администрира дейностите, свързани със законосъобразното обработване на лични данни, изготвя становища по банкови проекти и продукти, вътрешни ...

ВИЖ ОЩЕ
09 мар.
0

Конкурс за стажанстска програма в СРС и СГС

За десета поредна година Софийски районен съд  и Софийски градски съд, с подкрепата на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“, организират Стажанстска програма, предназначена за млади юристи.   Целта на стажантската програма е да даде възможност на участниците да придобият практически ...

ВИЖ ОЩЕ
07 мар.
0

Тестове по наказателен процес

„Тестове по наказателен процес“ Трето издание Веселин Вучков, Гергана Маринова Издателство „Сиела“ представя трето издание на книгата „Тестове по наказателен процес“ на авторите Веселин Вучков и Гергана Маринова. Сборникът съдържа над 1 000 въпроса от областта на наказателнопроцесуалното право, структурирани ...

ВИЖ ОЩЕ
06 мар.
0

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право – 2017

„Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право – 2017“ Съставители: Стоян Ставру и Румен Неков Издателство „Сиела“ представя новата книга „Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право – 2017“. „Като източник на общо и абстрактно регулиране на обществените отношения, нормативният акт не винаги ...

ВИЖ ОЩЕ
01 мар.
0

Трудово право

„Трудово право“ Васил Мръчков Издателство „Сиби“ представя десетото преработено и допълнено издание на учебника „Трудово право“. Книгата е написана по действащото българско трудово право. В нея са разгледани въпросите на възникването, действието и прекратяването на индивидуалното трудово правоотношение, както и на колективното трудово ...

ВИЖ ОЩЕ
27 февр.
0

Брой 1 на списание „Бизнес и право“

Излезе брой първи на списание „Бизнес и право“. Списанието е първото периодично научно издание на Юридически факултет на УНСС. Честотата му на издаване ще бъде четири пъти годишно и в него ще бъдат публикувани научни изследвания относно правното регулиране на бизнеса. Реализирането ...

ВИЖ ОЩЕ
22 февр.
0

Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика

„Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част V. Действия на задълженията – изпълнение, неизпълнение, забава на кредитора (чл. 63-98)“ Съставител: Константин Кунчев Издателство „Сиби“ представя част V на „Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика“. В сборника е ...

ВИЖ ОЩЕ
12369