Author Archives: Десислава Василева

15 юни
0

Покана за Общо събрание

АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС   П О К А Н А   УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ HA “АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС” на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и на основание чл. 24 от актуалния ...

ВИЖ ОЩЕ
13 юни
0

Конкурс за юрисконсулт във ВСС

Висшият съдебен съвет обявява конкурс за длъжността „cтарши експерт-юрисконсулт“ в отдел „Атестиране на съдии“, дирекция „Атестиране на магистрати“. Старши експертът – юрисконсулт в отдела обезпечава на експертно ниво юридическото подпомагане на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ...

ВИЖ ОЩЕ
11 юни
0

Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том I

„Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том I“ Стоян Ставру, Румен Неков Издателство „Сиела“ представя първия от двата сборника „Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том I“, съставени от Стоян Ставру и Румен Неков. Той е част от ...

ВИЖ ОЩЕ
02 юни
0

Стажантска програма на Агенция за събирания на вземания

Агенция за събирания на вземания ЕАД организира Стажантска програма 2019. Комисията е небанкова финансова институция, специализирана в купуването на просрочени вземания и съществува от 9 години. По програмата ще бъдат назначени студенти специалност „Право“,които да подпомагат работата на юристите в ...

ВИЖ ОЩЕ
29 май
0

Изменения на АПК от есента на 2018

„Изменения на Административнопроцесуалния кодекс от есента на 2018“ Цветан Сивков Издателство „Сиби“ представя книгата на Цветан Сивков – „Изменения на Административнопроцесуалния кодекс от есента на 2018“. Изданието е посветено на измененията в Административнопроцесуалния кодекс от есента на 2018 г. Те ...

ВИЖ ОЩЕ
27 май
0

СЮБ откри Гостна на правника

Съюзът на юристите в България отвори Гостна на правника през настоящата година. май Със създаването й СЮБ цели поддържане на връзка между поколенията юристи и съхраняване на историческата памет на правото. Неин пръв гост бе проф. д-р Огнян Герджиков, като ...

ВИЖ ОЩЕ
21 май
0

Екологично право. Обща част

„Екологично право. Обща част“ Георги Пенчев Издателство „Сиела“ представя ново правно заглавие „Екологично право. Обща част“ с автор Георги Пенчев. Настоящото учебно ръководство има предназначението на основа за подготовката на студентите по учебната дисциплина „Екологично право“. Направен е опит за кратко и ...

ВИЖ ОЩЕ
20 май
0

Деяние на служител под прикритие

„Деяние на служител под прикритие“ Герман Германов Издателство „Сиела“ представя книгата на Герман Германов – „Деяние на служител под прикритие“. Книгата е монографично изследване на ре­гламентирания през 2010 година в българския Наказателен ко­декс институт – деяние, извършено от лице, което е ...

ВИЖ ОЩЕ
17 май
0

Конкурси за криминалисти в страната и София

Прокуратурата на Република България обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността  „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба. Криминалистът анализира дейностите в отдела във връзка с подпомагане работата на следователите по досъдебните производства; участва като ...

ВИЖ ОЩЕ
16 май
0

Сборник тълкувателни решения и постановления на ВКС и ВС по наказателни дела

„Сборник тълкувателни решения постановления на ВКС и ВС на Република България по наказателни дела 1957-2019“ Съставители: Веселин Вучков и Евгени Стоянов Издателство „Нова звезда“ представя новия „Сборник тълкувателни решения постановления на ВКС и ВС на Република България по наказателни дела ...

ВИЖ ОЩЕ
1236912