Author Archives: Десислава Василева

10 ян.
0

Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд

„Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд“ Иван Стоянов Издателство „Сиела“ представя новия „Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд“ със съставител Иван Стоянов. Сборникът обхваща практиката на ВАС по данъчни дела за периода ...

ВИЖ ОЩЕ
04 ян.
0

Интервю с гл. ас. д-р Павел Смолички

Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС има честта да ви представи гл. ас. д-р Павел Смолички. Павел Смолички е адвокат, вписан в Софийска адвокатска колегия, доктор по право, главен асистент по Наказателен процес, Наказателно  изпълнително право и Основи на правото ...

ВИЖ ОЩЕ
02 ян.
0

Рамков договор на Алианса

„Рамков договор на Алианса“ проф. д-р Дейвид Моузи Рамковият договор на Алианса FAC-1 е типов многостранен договор, който може да се използва и за обществени поръчки. Той съчетава обхвата на рамков договор с отношенията на сътрудничество в един алианс, като въвежда нови механизми за създаване ...

ВИЖ ОЩЕ
31 Дек.
0

Административен процес. Шесто преработено и допълнено издание

„Административен процес“ Шесто преработено и допълнено издание проф. д-р Кино Лазаров, проф. д-р Иван Тодоров Издателство „Сиела“ представя шесто преработено и допълнено издание на учебника „Административен процес“ с автори проф. д-р Кино Лазаров и проф. д-р Иван Тодоров. В учебника са разгледани ...

ВИЖ ОЩЕ
26 Дек.
0

Challenges Facing Member States and Candidate Countries of the European Union in the Field of Taxation

„Challenges Facing Member States and Candidate Countries of the European Union in the Field of Taxation“ Савина Михайлова-Големинова The Copenhagen criteria are the essential conditions which Candidate Countries must satisfy in order to become Member States. Even in the absence of ...

ВИЖ ОЩЕ
17 Дек.
0

Понятието за място на стопанска дейност в международното и българското данъчно право

„Понятието за място на стопанска дейност в международното и българското данъчно право“ Стойчо Дулевски Издателство „Сиела“ представя ново заглавие в правната литература – „Понятието за място на стопанска дейност в международното и българското данъчно право“ с автор Стойчо Дулевски. В ...

ВИЖ ОЩЕ
12 Дек.
0

Акционерно дружество

„Акционерно дружество“ Ангел Калайджиев Издателство „Сиби“ представя новата книга на Ангел Калайджиев „Акционерно дружество“. Анализът се основава на българската правна уредба и вторичните източници на правото на ЕС за акционерното дружество. Формулирано е научно определение на явлението. Последователно са разгледани ...

ВИЖ ОЩЕ
07 Дек.
0

Апортът в капиталовите търговски дружества

„Апортът в капиталовите търговски дружества“ Атанас Петров ИЗдателство „Сиела“ представя новата книга „Апортът в капиталовите търговски дружества“ с автор Атанас Петров. Изследването е посветено на частноправните аспекти на непаричните вноски в капиталовите търговски дружества. Изследваната тема е свързана и със значителни ...

ВИЖ ОЩЕ
05 Дек.
0

Рамковият договор

„Рамковият договор“ Нора Москова Издателство „Сиела“ представя новата книга „Рамковият договор“ на автора Нора Москова. Изданието представлява теоретично и практическо изследване на многообразието на рамковите договори и тяхното приложение в различните сфери на стопанския живот. Авторът си поставя за цел да ...

ВИЖ ОЩЕ
05 Дек.
0

Наказателно право. Особена част. Престъпления против собствеността

„Наказателно право. Особена част. Престъпления против собствеността“ Александър Стойнов Издателство „Сиела“ представя учебника на Александър Стойнов – „Наказателно право. Особена част. Престъпления против собствеността“ Книгата прави исторически преглед, обща характеристика и система на престъпленията против собствеността и разглежда съставите на ...

ВИЖ ОЩЕ
5679