От осем години Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС посреща новопостъпилите студенти в Юридически факултет на УНСС на първия учебен ден, подарявайки им ръководството „Наръчник на ПРАВОкурсника“.

Въпреки неприсъственото откриване на академичната година в Университета за национално и световно стопанство, и тази година сдружението е подготвило „Наръчник на ПРАВОкурсника“, но в нов дигитален формат.

Освен че това е дебютът на справочника в електронен вариант, визията и съдържанието му са изцяло актуализирани и обновени.

В нея ще откриете ценна информация за университета, факултета и Алумни клуба.

Интересно ще ви бъде да се запознаете и с резултатите от анкетните проучвания за реализацията на възпитаниците на факултета, както и в кое предстоящо голямо събитие можете да вземете участие.

Разгледайте тук „Наръчник на ПРАВОкурсника“