Author Archives: Десислава Василева

03 апр.
0

Форум „Седмица на юриста в УНСС“

За втора поредна година Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС организира форум за професионална ориентация на студенти от специалност „Право“ в УНСС. Целта на проекта е да се съдейства на бъдещите юристи, обучаващите се в специалност „Право“ в УНСС ...

ВИЖ ОЩЕ
02 апр.
0

Договор за застраховка „Живот“, свързана с инвестиционни фондове

„Договор за застраховка „Живот“, свързана с инвестиционни фондове“ Живка Стоилова-Николова Издателство „Сиела“ представя новата книга „Договор за застраховка „Живот“, свързана с инвестиционни фондове“ с автор Живка Стоилова-Николова. Монографията представлява цялостно научно изследване на договора за застраховка „Живот“, свързана с инвестиционни фондове. ...

ВИЖ ОЩЕ
30 мар.
0

Изключващи вината обстоятелства по българското наказателно право. Теоретичен модел за усъвършенстване на законодателството

„Изключващи вината обстоятелства по българското наказателно право. Теоретичен модел за усъвършенстване на законодателството“ Румен Марков Издателство „Сиела“ представя новата книга на Румен Марков – „Изключващи вината обстоятелства по българското наказателно право. Теоретичен модел за усъвършенстване на законодателството“. Книгата е първото в ...

ВИЖ ОЩЕ
29 мар.
0

Дипломиране на студентите от специалност „Право“ и награждаване на отличника

На 27 март 2019 г. в аула „Максима“ на УНСС се състоя тържествената церемония по връчване на дипломите на студентите, завършили специалност „Право“ в Юридически факултет на УНСС. В залата присъстваха абсолвентите, родители, гости и преподаватели. Декънът доц. д.н. Живко Драганов ...

ВИЖ ОЩЕ
27 мар.
0

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2018

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2018 Съставители: Стоян Ставру, Румен Неков Издателство „Сиела“ представя новия сборник „Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2018“ със съставители Стоян Ставру и Румен Неков. Книгата съдържа 124 съдебни акта, разпределени в следните раздели: ...

ВИЖ ОЩЕ
25 февр.
0

Наказателно право. Обща част. Второ издание

„Наказателно право. Обща част. Второ издание“ Александър Стойнов Издателство „Сиела“ представя второ издание на книгата „Наказателно право. Обща част. Второ издание“ на автора Александър Стойнов. Изданието представлява актуализиран и допълнен вариант на вече утвърдения учебен курс по наказателно право обща част. В новото ...

ВИЖ ОЩЕ
21 февр.
0

Отговорност за вреди от дефектни продукти

„Отговорност за вреди от дефектни продукти“ Христина Танчева Издателство „Сиби“ представя новата книга „Отговорност за вреди от дефектни продукти“ на автора Христина Танчева. Целта на книгата е да се представят теоретичните и практическите проблеми на отговорността за вреди от дефектни продукти, както ...

ВИЖ ОЩЕ
19 февр.
0

Социално и здравно осигуряване 2019

„Социално и здравно осигуряване 2019“ Съставител: Нина Гевренова Издателство „Сиела“ представя новия сборник „Социално и здравно осигуряване 2019“, съставен от Нина Гевренова. Сборникът съдържа най-важните нормативни актове, необходими за прилагането на общественото и здравното осигуряване и може да се използва ...

ВИЖ ОЩЕ
15 февр.
0

Собственост – развитие и перспективи. Влияние на конституционната и европейската съдебна практика

„Собственост – развитие и перспективи. Влияние на конституционната и европейската съдебна практика“ Люба Панайотова-Чалъкова Издателство „Сиела“ представя ново заглавие „Собственост – развитие и перспективи. Влияние на конституционната и европейската съдебна практика“ с автор Люба Панайотова-Чалъкова. С книгата се прави опит да се ...

ВИЖ ОЩЕ
12 февр.
0

Производство по търговски спорове

„Производство по търговски спорове“ Борислав Ганчев Издателство „Сиби“ представя ново заглавие в правната литература – „Производство по търговски спорове“ с автор Борислав Ганчев. Книгата разглежда особеното производство по търговски спорове по ГПК и начина, по който то модифицира общия исков ...

ВИЖ ОЩЕ
23469