Научни прояви

От самото си създаване Алумни клуб е съорганизатор на ежегодните научни конференции, организирани от Юридическия факултет на УНСС. Те се реализират като университетски проект по програма „Научноизследователска дейност“ и винаги се радват на особено голям интерес от студенти и преподаватели от нашия и от други университети в страната, както и от доказали се юристи. Тематично по повод на всяка от проведените научни конференции се отпечатва сборник с всички доклади, участващи във форума. Електронните формати на издадените сборници можете да откриете публикувани на сайта на Юридическия факултет.