Приключи проучването под формата на двуминутна анкета, организирано от Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС, проведено сред дипломирани възпитаници на Юридически факултет на УНСС във връзка с реализацията им след завършването.

В анкетата се включиха малко над 400 човека, които представляват приблизително 15% от всички завършили випуски на специалност “Право” в УНСС от създаването на факултета до момента.

В едноседмичен срок очаквайте да бъдат представени обобщените резултати от проучването, които ще бъдат оповестени на сайт на Алумни клуба и фейсбук страницата му.

През следващата академична година резултатите ще бъдат представени и обсъдени и на кръгла маса в университета. Следете официалните канали на клуба за датата, мястото и програмата на събитието. А след това данните ще бъдат разпратени и до заинтересованите и компетентни лица.

Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС отправя благодарност към всички колеги, взели участие в проучването и допринесли за по-пълния и обективен резултат.