Седмица на юриста

През 2018 г. се постави началото на форум по кариерно ориентиране, носещ името „Седмицата на юриста”. Инициативата предоставя възможност на студентите от ЮФ при УНСС да опознаят в детайли юридическата професия и възможностите за кариерна реализация.

Форумът се осъществява в рамките на няколко дни, в които се провеждат поредица от лекции с утвърдени юристи, завършилите УНСС, а също и с водещи организации в сферата на юридическите услуги или компании с добре развити юридически звена.

В бъдеще плануваме да разширим събитието, като добавим обучения и курсове в рамките на форума.