10 апр.

Курс по COMPLIANCE: „Проучване на клиенти, бизнес партньори и трети лица”

Институт за следдипломна квалификация при УНСС и Алумни клуб на завършилите юридическия факултет при УНСС организират Специализиран курс по Compliance на тема „Извършване на комплексна проверка на клиенти на задължени лица съгласно ЗМИП и на лица съгласно изискванията на международните ...

Виж повече