17 май

Трета лекция от Курс по професионално ориентиране „Юридическата професия, възможности и предизвикателства“

Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС организира Курс по професионално ориентиране „Юридическата професия, възможности и предизвикателства“ в периода април-май 2018 г., в три поредни лекции. Обучението е насочено към студенти, обучаващи се в специалност „Право“ в Университета за национално ...

Виж повече