20 Дек.

Редовно общо събрание на Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС

Управителният съвет на Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 20.12.2018г. от 18:00 ч. в гр. София, сградата на СЮБ при следния дневен ред: ...

Виж повече