Книги

  • All

„Създаване на новобългарското наказателно право (1877–1896 г.)“ Димитър Токушев Издателство „Сиби“ представя новата книга „Създаване на новобългарското наказателно право (1877–1896 г.)“ с автор Димитър Токушев. Книгата изследва процеса на възникване ...

„Свидетелите очевидци в наказателното производство“ Здравка Кръстева Издателство „Сиела“ представя ново заглавие от Здравка Кръстева – „Свидетелите очевидци в наказателното производство“. В голяма част от производствата по наказателни дела ключово ...

„Унищожаемост на договорите поради измама“ Ангел Шопов Издателство „Сиби“ представя новата книга „Унищожаемост на договорите поради измама“ с автор Ангел Шопов. Книгата представлява самостоятелно изследване на измамата като основание за ...

„Длъжностното присвояване според българското наказателно право“ Дарина Косева Книгата представлява монографичен труд – цялостно изследване на правната уредба на длъжностното присвояване според българското наказателно право. Последователно са разгледани българските законодателните ...

„Съдебните актове в наказателния процес“ Аделина Хаджийска Книгата разглежда изчерпателно и детайлно актовете на съда, постановявани в рамките на наказателния процес, с което се превръща във своеобразен техен каталог. На ...

„Правен режим на обществените поръчки по ЗОП“ Антония Илиева, Пенчо Станкулов Книгата представлява ръководство, което обхваща ключови моменти в нормативната уредба на обществените поръчки в Република България, въз основа на ...

„Предизвикай: Вещното право! 1961-2019“ Стоян Ставру Издателство „Сиела“ представя новата книга на Стоян Ставру „Предизвикай: Вещното право! 1961-2019“. Настоящото луксозно издание съдържа 68 постановления и тълкувателни решения на Върховния съд и ...

„Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване“ Михаил Малчев Издателство „Сиела“ представя книгата на Михаил Малчев – „Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване“. ...

„Екологично право. Специална част“ Георги Пенчев Издателство „Сиела“ представя второ преработено и допълнено издание на специалната част на учебника „Екологично право“ на Георги Пенчев. Настоящото учебно ръководство е посветено на ...

„Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъчното облагане и финансовото право“ Савина Михайлова-Големинова Издателство “Сиела” представя новото заглавие „Предизвикателства пред държавите членки и ...

„Юридическо задължение“ Бойка Чернева Издателство „Сиби“ представя“ новата книга на Бойка Чернева – „Юридическо задължение“. Книгата поставя проблеми на съвременната теория на правото през призмата на понятието за юридическо задължение. ...

„Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II“ Стоян Ставру, Румен Неков Издателство „Сиела“ представя том втори на сборника „Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II“, ...

„Предизвикай: Неоснователното обогатяване!“ Стоян Ставру, Димитър Топузов, Николай Павлевчев Издателство „Сиела“ представя новия сборник „Предизвикай: Неоснователното обогатяване!“ със съставители Стоян Ставру, Димитър Топузов, Николай Павлевчев. Сборникът съдържа 17 статии, систематизирани в ...

„Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том I“ Стоян Ставру, Румен Неков Издателство „Сиела“ представя първия от двата сборника „Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том I“, ...

„Изменения на Административнопроцесуалния кодекс от есента на 2018“ Цветан Сивков Издателство „Сиби“ представя книгата на Цветан Сивков – „Изменения на Административнопроцесуалния кодекс от есента на 2018″. Изданието е посветено на ...

„Екологично право. Обща част“ Георги Пенчев Издателство „Сиела“ представя ново правно заглавие „Екологично право. Обща част“ с автор Георги Пенчев. Настоящото учебно ръководство има предназначението на основа за подготовката на студентите по ...

„Деяние на служител под прикритие“ Герман Германов Издателство „Сиела“ представя книгата на Герман Германов – „Деяние на служител под прикритие“. Книгата е монографично изследване на ре­гламентирания през 2010 година в българския ...

„Сборник тълкувателни решения постановления на ВКС и ВС на Република България по наказателни дела 1957-2019“ Съставители: Веселин Вучков и Евгени Стоянов Издателство „Нова звезда“ представя новия „Сборник тълкувателни решения постановления ...

„Осигурителен стаж“ Цвета Попова Издателство „Сиби“ представя новата книга „Осигурителен стаж“ с автор Цвета Попова. В книгата се изследва осигурителният стаж като основна категория в българското задължително обществено осигуряване. Изследването ...

„Предприятието ползвател на работници за временна работа“ Ярослава Генова Издателство „Сиела“ представя нова книга „Предприятието ползвател на работници за временна работа“ с автор Ярослава Генова. Книгата представя цялостно изследване, посветено на ...

„Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право 2018“ Стоян Ставру, Румен Неков Издателство „Сиела“ представя новия сборник „Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право 2018“ на авторите Стоян Ставру, Румен Неков. Книгата съдържа 111 ...

„Тестове за конкурси за държавни служители. Трето допълнено издание“ Невяна Кънева, Ирена Борисова Издателство „Сиела“ представя книгата на Невяна Кънева и Ирена Борисова – „Тестове за конкурси за държавни служители. Трето допълнено ...

„Кристали“ Кристиан Таков Издателство „Сиби“ предтавя новата книга „Кристали“, събрани мисли и разсъждения на Кристиан Таков. В третия том на изданията, посветени на мисълта и личността на Кристиан Таков, е ...

„Договор за застраховка „Живот“, свързана с инвестиционни фондове“ Живка Стоилова-Николова Издателство „Сиела“ представя новата книга „Договор за застраховка „Живот“, свързана с инвестиционни фондове“ с автор Живка Стоилова-Николова. Монографията представлява цялостно научно ...

„Изключващи вината обстоятелства по българското наказателно право. Теоретичен модел за усъвършенстване на законодателството“ Румен Марков Издателство „Сиела“ представя новата книга на Румен Марков – „Изключващи вината обстоятелства по българското наказателно право. ...

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2018 Съставители: Стоян Ставру, Румен Неков Издателство „Сиела“ представя новия сборник „Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2018“ със съставители Стоян Ставру и Румен ...

„Наказателно право. Обща част. Второ издание“ Александър Стойнов Издателство „Сиела“ представя второ издание на книгата „Наказателно право. Обща част. Второ издание“ на автора Александър Стойнов. Изданието представлява актуализиран и допълнен вариант на ...

„Отговорност за вреди от дефектни продукти“ Христина Танчева Издателство „Сиби“ представя новата книга „Отговорност за вреди от дефектни продукти“ на автора Христина Танчева. Целта на книгата е да се представят теоретичните и ...

„Собственост – развитие и перспективи. Влияние на конституционната и европейската съдебна практика“ Люба Панайотова-Чалъкова Издателство „Сиела“ представя ново заглавие „Собственост – развитие и перспективи. Влияние на конституционната и европейската съдебна ...

„Производство по търговски спорове“ Борислав Ганчев Издателство „Сиби“ представя ново заглавие в правната литература – „Производство по търговски спорове“ с автор Борислав Ганчев. Книгата разглежда особеното производство по търговски спорове ...

„Истина и справедливост“ Кристиан Таков Издателство „Сиби“ представя ново заглавие в правната литература  – „Истина и справедливост“ с автор Кристиан Таков. Сборникът представя част от публицистичното наследство на видния юрист ...

„Глобата по българското наказателно право“ Розалина Николова Издателство „Сиела“ представя новата книга „Глобата по българското наказателно право“ с автор Розалина Николова. Настоящият труд е самостоятелно изследване, посветено на глобата по българското ...

„Теория на модерната държава“ Тенчо Колев Издателство „Сиела“ представя ново заглавие в правната литература – „Теория на модерната държава“ с автор Тенчо Колев. Учебникът обхваща изчерпателно всички въпроси от конспекта по дисциплината Обща теория ...

„Действие на договора по отношение на лицата“ Таня Йосифова Издателство „Сиби“ представя новата книга „Действие на договора по отношение на лицата“ с автор Таня Йосифова. Изданието е посветено на въпросите, свързани ...

„Новите положения при платежните услуги. Приложен коментар на Закона за платежните услуги и платежните системи“ Камелия Касабова и Минка Тюфекчиева-Михайлова Издателство „Труд и право“ представя новата книга „Новите положения при платежните ...

„Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд“ Иван Стоянов Издателство „Сиела“ представя новия „Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд“ със съставител Иван Стоянов. ...

„Рамков договор на Алианса“ проф. д-р Дейвид Моузи Рамковият договор на Алианса FAC-1 е типов многостранен договор, който може да се използва и за обществени поръчки. Той съчетава обхвата на рамков договор с отношенията на ...

„Административен процес“ Шесто преработено и допълнено издание проф. д-р Кино Лазаров, проф. д-р Иван Тодоров Издателство „Сиела“ представя шесто преработено и допълнено издание на учебника „Административен процес“ с автори проф. д-р Кино ...

„Challenges Facing Member States and Candidate Countries of the European Union in the Field of Taxation“ Савина Михайлова-Големинова The Copenhagen criteria are the essential conditions which Candidate Countries must satisfy ...

„Понятието за място на стопанска дейност в международното и българското данъчно право“ Стойчо Дулевски Издателство „Сиела“ представя ново заглавие в правната литература – „Понятието за място на стопанска дейност в ...

„Акционерно дружество“ Ангел Калайджиев Издателство „Сиби“ представя новата книга на Ангел Калайджиев „Акционерно дружество“. Анализът се основава на българската правна уредба и вторичните източници на правото на ЕС за акционерното ...

„Апортът в капиталовите търговски дружества“ Атанас Петров Издателство „Сиела“ представя новата книга „Апортът в капиталовите търговски дружества“ с автор Атанас Петров. Изследването е посветено на частноправните аспекти на непаричните вноски в ...

„Рамковият договор“ Нора Москова Издателство „Сиела“ представя новата книга „Рамковият договор“ на автора Нора Москова. Изданието представлява теоретично и практическо изследване на многообразието на рамковите договори и тяхното приложение в различните ...

„Оздравителният план“ Емил Радев Издателски комплекс „Труд и право“ издава новата книга „Оздравителният план“ с автор Емил Радев. Книгата предлага цялостно изследване на оздравителния план според процедурата по несъстоятелност, уредена в ...

„Наказателно право. Особена част. Престъпления против собствеността“ Александър Стойнов Издателство „Сиела“ представя учебника на Александър Стойнов – „Наказателно право. Особена част. Престъпления против собствеността“ Книгата прави исторически преглед, обща характеристика ...

„Наказателно право. Особена част. Престъпления против правата на човека“ Александър Стойнов Издателство „Сиела“ представя учебника „Наказателно право. Особена част. Престъпления против правата на човека“ с автор Александър Стойнов. Книгата е разделена на ...

„Помагало по административно право – обща част. Схеми, определения, съдебна практика, казуси и тестове“ Антония Илиева Издателство „Сиела“ представя новото „Помагало по административно право – обща част. Схеми, определения, съдебна практика, ...

„Компетентност на административните органи“ Дарина Зиновиева Издателство „Сиела“ представя новата книга „Компетентност на административните органи“ с автор проф. д-р Дарина Зиновиева. Изданието разглежда един от ключовите въпроси в областта на административното ...

„Съседското право като институт на вещното право в България“ Павел Сарафов Издателство „Сиела“ представя новата книга „Съседското право като институт на вещното право в България“ на автора Павел Сарафов. Трудът се ...

„Аудио-визуалното произведение. Конкуренция и баланс на права“ Росен Карадимов Издателство „Сиела“ представя новата книга на Росен Карадимов – „Аудио-визуалното произведение. Конкуренция и баланс на права“. Книгата представлява цялостно изследване на аудио-визуалното ...

“Увеличаване на капитала на акционерно дружество” Таня Бузева Издателство “Сиби” представя книгата „Увеличаване на капитала на акционерно дружество“ с автор Таня Бузева. В изданието систематично са дефинирани и представени три ...

“Индивидът в международното право” Диана Ковачева Издателство “Сиела” представя новата книга “Индивидът в международното право” с автор Диана Ковачева. Монографията изследва еволюцията в международния статус на физическите лица през призмата на развитието ...

“Гражданско право. Правни и научни изследвания” Кристиан Таков Издателство “Сиби” представя книгата „Гражданско право. Правни и научни изследвания“ с автор Кристиан Таков. “Изданието е посветено на правото – така, както ...

„Нотариални производства“ Второ актуализирано издание Красимир Димитров Издателство „Сиела“ представя второ актуализирано издание на книгата „Нотариални производства“ на автора Красимир Димитров. Настоящият труд е посветен на промените в българското процедурно нотариално право, ...

„Българската корупция“ Пеню Грозев, Георги Ненков Издателство „Сиела“ представя новата книга „Българската корупция“ с автори Пеню Грозев и Георги Ненков. В изданието е разгледано едно глобално явление, бич на съвременната държава – ...

„Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика (2008–2018). Том 2“ Весела Ивчева Издателство „Сиела“ представя том втори на сборника „Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика (2008–2018)“ със съставител Весела ...

“Наказателен процес” Схеми и таблици Веселин Вучков и Гергана Маринова Издателство “Сиби” представя пето преработено и допълнено издание на “Наказателен процес” /Схеми и таблици/ на авторите Веселин Вучков и Гергана Маринова. Учебното ...

„Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост“ Невена Русева Издателство „Сиела“ представя новата книга „Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост“ с автор Невена Русева. Книгатa представлява частна криминалистическа методика за разследване ...

„Защита на личните данни“ Невин Фети Издателски комплекс „Труд и право“ представя новата книга „Защита на личните данни“ с автор Невин Фети. Изданието цели да предостави приложно знание за цялостната система от ...

„Правото – традиции и перспективи“ Христо Паунов Издателство „Сиела“ представя  новата книга на Христо Паунов – „Правото – традиции и перпективи“. В сборникът са поместени материалите от Юбилейна научна конференция ...

„Подоходното облагане във въпроси и отговори“ aвтори и съставители: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Евгения Попова и Лорета Цветкова Издателски комплекс „Труд и право“ представя новата книга на Анета Георгиева, Цветана Янкова ...

„Административно обслужване“ Алеко Джилджов и Мария Нейкова Издателство „Сиби“ представя съавторската книга на Алеко Джилджов и Мария Нейкова – „Административно обслужване“. Книгата започва с преглед на значението на административното обслужване и някои ...