Стажове и работа

Националната здравноосигурителна каса обявява конкурс за Старши юрисконсулт, отдел „Правно и административно осигуряване на дейността“, дирекция „Административно, правно и счетоводно осигуряване на дейността“ в Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) – София ...

Националната здравноосигурителна каса обявява конкурс за Старши юрисконсулт, отдел „Договаряне и контрол на извънболнична медицинска и дентална помощ и аптеки“, дирекция „Договаряне, информационно осигуряване и контрол на медицинска и дентална ...

Националната здравноосигурителна каса обявява конкурс за Главен Юрисконсулт отдел „Договаряне и контрол на болнична медицинска помощ“, дирекция „Договаряне, информационно осигуряване и контрол на медицинска и дентална помощ и аптеки“ в ...

Уникредит обявява своята стажантска програма и търси стажант в Главна дирекция „Правна“. Стажатът изготвя правни становища. Окомплектоваш документи. Оформяш обезпечението по кредитни сделки. Подготвя молби за подновяване и заличаване на ...

Стажантска програма в Lidl

Стажове и работа

Lidl обявява своята стажантска програма и търси стажант по проект Оптимизация на дейността в направление Право и нормативно съответствие. Какви са задълженията на стажанта: Ще бъде въвлечен се в процесите, ...

Балкантел търси Младши Юрисконсулт. Младши юрисковсултът извършва преглед и одобрение на споразумения с клиенти и доставчици, както и други правни документи. Изготвя и актуализира образци на договори (NDA, MoU, споразумения ...

123