Стажове и работа

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс за назначаване на главен експерт в  отдел „Одит и нередности“, Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда““. Главният експерт в отдела участва в дейностите, ...

Немската фондация за международно правно сътрудничество, съвместно с Немската федерална адвокатура и Немската асоциация на адвокатите, организират Многостранна стажантска програма за адвокати.   Стажът ще се проведе в периода 24 ...

Съвет за електронни медии обявява конкурс за длъжността юрисконсулт към дирекция Специализирана администрация – Надзор, лицензионни, регистрационни и правни режими в Съвет за електронни медии.   Юрисконсултът в дирекцията осъществява ...

Комисията по помилване при президента на Република България обявява прием на нови стажанти за периода 19 ноември 2018 г. – 29 март 2019 г. Стажът е с продължителност 140 часа ...

Търговска верига „Фантастико“ търси да назначи юрисконсулт. Юрисконсултът следва да се запознава своевременно с промените в действащото законодателство и да дава разяснения, указания и препоръки; да представлява работодателя пред държавни ...

 Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ обявява отворени позиции за адвокат. Изискванията към кандидатите са следните: минимум между 1.5 до 2 г. опит като юрист, отличен писмен и говорим английски ...

123