Стажове и работа

Министерство на правосъдието обявява конкурс за заемане на 2 щатни бройки за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Управление на собствеността“. Юрисконсултът в отдела изготвя становища и разработва предложения ...

Агенция „Митници“ обявява конкурси за 1 щ. бр. за длъжността главен юрисконсулт и за 2 щ. бр. за длъжността старши юрисконсулт в отдел „Обжалване“, дирекция „Правна дейност и обжалване“.  Юрисконсултите в ...

Агенция по вписванията обявява конкурс за заемане на 30 щатни бройки за длъжността длъжностно лице по регистрация по Закона за търговския регистър в  дирекция „Длъжностни лица по регистрация“ към Агенция по вписванията. Длъжностното ...

Агенция по вписванията обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно обслужване и деловодство“, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“. Юрисконсултът в отдела осъществява дейности във връзка ...

The Goettingen Journal of International Law (GoJIL) is dedicating its 9th Student Essay Competition to the topic Deterrence or Escalation? – Nuclear Weapons under International Law. The GoJIL is a student-led academic ...

УниКредит Булбанк търси да назначи Старши юрисконсулт по заместване в отдел „Необслужвани кредити“. Юрисконсултът осигурява правни становища за корпоративната и акционерна структура на клиентите, прави проверка на валидността на кредитните ...

123