Стажове и работа

Сиби търси редактор-юрист

Стажове и работа

Издателство „Сиби“ търси да назначи редактор-юрист. Редакторът юрист ще отговаря за: редакция и участие в съставителство на сборници с нормативни актове и съдебна практика; поддържане и актуализиране на бази данни с ...

Конкурс за реферати

Стажове и работа

Висшият адвокатски съвет обявява Конкурс за реферати по повод 22 ноември – Ден на българската адвокатура. Конкурсът е ежегоден и тазгодишната му тема е „Новите технологии при правораздаването“. Насочен е ...

Апелативна прокуратура-София обявява конкурс за Прокурорски помощник – по заместване на съдебен служител, който отсъства от работа. Прокурорският помощник подпомага прокурорите в работата им, като изпълнява следните функции: изготвя проекти на ...

Върховния касационен съд обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен секретар“ към служба „Наказателни съдопроизводства“. Съдебните секретари подпомагат правораздаването като подготвят заседанията по наказателни дела и писмено оформят протоколите, изготвят ...

Министерството на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността „Младши експерт“ в отдел „Международна правна закрила на детето и акредитирани организации“, дирекция „Международна правна закрила на детето ...

Германският Бундестаг под патронажа на Председателя на Бундестага предоставя съвместно с трите университета в Берлин Международна парламентарна стипендия. Ежегодно се насърчават 120 души от 41 нации. Стипендията има за цел ...

123