Стажове и работа

Върховният касационен съд обявява конкурс за заемане на 5 щатни бройки /от които 2 щ. бр. по заместване на отсъстващи служители/ на длъжността Съдебен помощник към Гражданска колегия. Съдебните помощници ...

IIT, Chicago-Kent College of law обявява LL.M програма в Атина и последваща програма в Чикаго с гарантирани стипендии за успешно преминали обученията по програмата от  75% и 100%. Програмата в Училището ...

Юридически факултет Чикаго-Кент, съвместно с Училището по американско право, обявява две взаимно свързани програми със стипендии за обучение след  успешно завършване на програмите. Стипендиите са  в размер на 100% и 75% за ...

Софийската адвокатска колегия е получила покана за участие в Международната конференция за млади адвокати, организирана от Международния съюз на адвокатските колегии с обща правна традиция със седалище в Париж. Конференцията ...

Адвокатско дружество Кинкин и партньори обявява конкурс за подбор на стажанти. Стажантската програма е с продължителност до 31 август 2020 г. Изискванията към кандидатстващите са следните: завършен 4 или 5 ...

UNIQA Академия за юристи

Стажове и работа

Застрахователна компания УНИКА обявява УНИКА Академия. Компанията предлага натрупване на ценен опит от своите експерти в областта на застраховането, които ще бъдат ментори на стажантите. Продължителността на програмата е между 3 ...

123