Стажове и работа

Конкурс за юрист във ВСС

Стажове и работа

Висшият съдебен съвет обявява конкурс за длъжността „Старши експерт – юрист“ в отдел Конкурси на прокурори и следователи в дирекция Конкурси на магистрати в администрацията на Висшия съдебен съвет. Старши ...

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ търси да присъедини към екипа си юрист/младши адвокат. Изискванията за заемане на длъжността: висше юридическо образование, много добър писмен и говорим английски език, минимален ...

Студентската програма за законодателни проучвания в Народното събрание обявява конкурс за набиране на нови законодателни сътрудници. Целите на Програмата са информационното осигуряване за законодателната дейност на народните представители и разширяване ...

Прокуратурата на Република България обявява конкурс за назначаване на съдебен служител – 1 щатна бройка на длъжност „Прокурорски помощник“ във Военно-окръжна прокуратура – гр. Пловдив. Прокурорският помощник подпомага прокурорите при изпълнението на ...

Висшият съдебен съвет организира едномесечни целодневни неплатени стажове в администрацията на Висшия съдебен съвет. Стажантската програма е насочена към студенти в специалност „Право“, в ІІІ и ІV курс на обучение, ...

Българската търговско-промишлена палата организира Курс за обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд. Курсът ще се проведе в периода 6 март – 29 май 2019 г. в сградата на БТПП в гр.София, ул. ...

1236