Стажове и работа

За четвърта поредна година международна адвокатска кантора „Конрад и партньори“, една от водещите кантори в света по международен арбитраж, организира състезанието „Arbitrators’ Quest“. Тазгодишното издание ще се проведе на 17 ...

Министерство на икономиката обявява процедура за назначаване на държавен служител на позиция „главен експерт“ в отдел „Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и договаряне“, главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“. Глаавният експерт в ...

Министерство на земеделието, храните и горите обявява конкурс за заемане на длъжността Главен юрисконсулт в отдел Организиране и провеждане на обществени поръчки, дирекция Обществени поръчки. Главният юрисконсулт в отдела осъществява ...

През 2016 г. Министерството на образованието и науката става пълноправен член на Европейския университетски институт и предстои да предостави за първи път стипендия за обучение на докторант – за академичната ...

Софийски градски съд обявява конкурс за заемане на 6 щатни бройки на длъжността Съдебен помощник, от които 4 щатни бройки за Гражданско отделение – първоинстанционни състави, Гражданско отделение – въззивни състави ...

УниКредит Булбанк обявява свободна позиция за старши юрисконсулт по заместване в отдел Необслужвани кредити. Старщи юрисконсултът осигурява правни становища за корпоративната и акционерна структура на клиентите, проверява валидността на кредитните ...

123