Стажове и работа

Прокуратурата на Република България обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността  „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба. Криминалистът анализира дейностите в отдела във връзка ...

UNIQA Академия за юристи

Стажове и работа

Застрахователна компания УНИКА обявява УНИКА Академия. Компанията предлага натрупване на ценен опит от своите експерти в областта на застраховането, които ще бъдат ментори на стажантите. Продължителността на програмата е между 3 ...

Агенция по вписванията обявява конкурс за заемане на 2 щатни бройки за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно обслужване и деловодство“, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и деловодство“. Юрисконсултът в отдела осъществява ...

Адвокатска кантора „Попов, Арнаудов и партньори“ търси за екипа си стажанти. Кандидатстващите трябва да отговарят на следните изисквания: да са студенти между първи до трети курс в специалност „Право“; да притежават ...

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ търси да присъедини към екипа си адвокати. Изискванията към кандидатите са следните: минимум 1 година стаж от вписване като адвокат, отличен писмен и говорим ...

Конкурс за юрист във ВСС

Стажове и работа

Висшият съдебен съвет обявява конкурс за длъжността „Старши експерт – юрист“ в отдел Конкурси на прокурори и следователи в дирекция Конкурси на магистрати в администрацията на Висшия съдебен съвет. Старши ...

1236