Стажове и работа

Банка ДСК обявява Стажантска програма „ДСК Старт в кариерата“. Стажът е платен, с продължителност до 6 месеца и целогодишен прием. Програмата предлага възможността стажантите да се потопят в динамична бизнес среда, ...

Инициативата „Академия Антикорупция“ ще даде възможност на студенти от УНСС в различни професионални направления, редовна форма на обучение, в трети и по-горен курс, да участват в стажантска програма след предварителен ...

Правният отдел на Европейската централна банка търси нови стажанти. Продължителност на стажовете е между 3 и 6 месеца, но може да бъде удължена до общо 12 месеца, а заетостта е ...

Висшият съдебен съвет обявява конкурс за длъжността „Главен експерт“ – 2 щ.бр. в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Правна“ в администрацията на ВСС. Главният експерт в отдела организира и координира процеса ...

Банка ДСК търси да назначи Експерт в Отдел „Противодействие на изпирането на пари и финансиране на тероризма“ към Управление „Сигурност“. Експертът в отдела извършва задълбочен анализ на предоставената вътрешно-банкова информация ...

Агенция за събиране на вземания ЕАД търси юрисконсулт – процесуално представителство, който да се присъедини към екипа си. Юрисконсултът представлява дружеството по граждански дела, свързани с установителни искове по чл.422 във ...

123