Стажове и работа

Висшия съдебен съвет обявява конкурс за заемане на една свободна длъжност „Младши експерт-юрисконсулт“ в отдел „Атестиране на прокурори и следователи“, дирекция „Атестиране на магистрати“. Младши експертът-юрисконсулт обезпечава на експертно ниво юридическото подпомагане ...

The ERA Scholarship Programme

Стажове и работа

Програмата със стипендии от Академия – ERA (The ERA Scholarship Programme), е разработена да насърчава разбирането на добрите практики в областта на Европейското право чрез предоставяне на безплатно обучение и обмен ...

Комисия защита на личните данни обявява конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт“, в отдел „Правни производства и процесуално представителство” към дирекция „Правни производства и надзор”, 1 щатна бройка. Старши юрисконсултът осъществява ...

А1 търси да назначи в екипа си младши юрисконсулт. Младши юрисконсултът организира подготвянето и сключването на договори, свързани с изграждането, експлоатацията и разширяването на електронната съобщителна инфраструктура на компанията. Участва ...

„Топлофикация София” EАД търси да назначи главен юрисконсулт, дирекция „Правна”, ресор „Административно-правна дейност“. Главният юрисконсулт осъществява процесуално представителство пред съдилищата и други юрисдикции дела, възложени от директор, дирекция „Правна”, свързани с ...

„Софарма Трейдинг“ АД търси да назначи специалист „Договорни отношения“, за екип „Търговски Маркетинг“, който е част от дивизия „Търговия на Едро- Маркетинг и Продажби“ Специалистът „Договорни отношения“ координира с външни ...

1236