Стажове и работа

Министерство на вътрешните работи обявява конкурс за заемане на длъжността главен юрисконсулт в отдел „Процесуално представителство“ при дирекция „Правно-нормативна дейност“. Главният юрисконсулт в отдела осъществява процесуалното представителство на МВР пред ...

Райфайзенбанк България обявява свободна позиция за Юрисконсулт в Правен отдел – общо правно обслужване и банкиране на дребно. Юрисконсултът в отдела оказва правнa помощ при изготвянето на договори, правни становища и документи, ...

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2019-2020 година. Стипендии са предвидени за ...

Прокуратура на Република България обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността „Младши вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“ към Администрация на главния прокурор. Младшият вътрешен одитор изпълнява одитен ...

Прокуратурата на Република България обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността „Прокурорски помощник“ в звено „Прокурорски помощници“ към Администрацията на Върховна административна прокуратура за заместване на служител, отсъстващ ...

Районна прокуратура – Пловдив обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка съдебен служител на длъжност „Прокурорски помощник“. Прокурорският помощник подпомага дейността на прокурорите при изпълнение на техните функции, изготвя ...

123