Стажове и работа

УниКредит Булбанк търси да назначи Партньор правно обслужване, Отдел Правно обслужване на дъщерни дружества и специални проекти. Партньор правно обслужване изпълнява възложените му задачи, свързани с правното обслужване и контрола за законосъобразност в ...

Банка ДСК търси да назначи Старши юрисконсулт в отдел „Защита на данните“ към Дирекция „Съответствие“, Централно управление. Старши юрисконсултът в отдела осигурява пряко правно обслужване на цялостната дейност в отдела, ...

Банка ДСК търси да назначи Главен експерт в отдел „Защита на данните“ към Дирекция „Съответствие“, Централно управление. Главният експерт в отдела координира и администрира дейностите, свързани със законосъобразното обработване на ...

За десета поредна година Софийски районен съд  и Софийски градски съд, с подкрепата на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“, организират Стажанстска програма, предназначена за млади юристи.   Целта на стажантската ...

Министерство на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за учебната 2018-2019 година. Програмата е насочена към ...

Германската служба за академичен обем (DAAD) отпуска стипендии за български студенти, докторанти, млади учени и групи студенти за обучение или научен престой във Федерална република Германия за академичната 2018/2019 година. ...

123