Стажове и работа

Кантората на ЧСИ Биляна Богданова организира 3-месечна стажантска програма за студенти от горните курсове на специалност „Право“. Програмата започва с въвеждащо обучение за придобиване на общи познания относно дейността на ...

Сметната палата на Република България обявява конкурс за подбор и заемане на длъжността „Главен експерт“ в отдел „Правнонормативно осигуряване на одитната дейност“, дирекция „Правно-нормативно осигуряване“. Главният експерт осигурява качествена правна ...

IIT, Chicago-Kent College of law обявява LL.M програма в Атина и последваща програма в Чикаго с гарантирани стипендии за успешно преминали обученията по програмата от  75% и 100%. Програмата в Училището ...

Софийската адвокатска колегия е получила покана за участие в Международната конференция за млади адвокати, организирана от Международния съюз на адвокатските колегии с обща правна традиция със седалище в Париж. Конференцията ...

UNIQA Академия за юристи

Стажове и работа

Застрахователна компания УНИКА обявява УНИКА Академия. Компанията предлага натрупване на ценен опит от своите експерти в областта на застраховането, които ще бъдат ментори на стажантите. Продължителността на програмата е между 3 ...

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2019-2020 година. Стипендии са предвидени за ...

123