Стажове и работа

Министерството на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността „Младши експерт“ в отдел „Международна правна закрила на детето и акредитирани организации“, дирекция „Международна правна закрила на детето ...

Германският Бундестаг под патронажа на Председателя на Бундестага предоставя съвместно с трите университета в Берлин Международна парламентарна стипендия. Ежегодно се насърчават 120 души от 41 нации. Стипендията има за цел ...

Доброволци в БХК

Стажове и работа

Български Хелзинкски комитет предлага Стажантска програма за доброволци. Стажът е неплатен, в рамките на определен проект или в продължение на три, шест или повече месеца. Работата на доброволците включва всички ...

Министерство на образованието и науката стартира за поредна година проект „Студентски практики“ фаза 2 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Целта на проекта е да помогне на ...

Кантората на ЧСИ Биляна Богданова организира 3-месечна стажантска програма за студенти от горните курсове на специалност „Право“. Програмата започва с въвеждащо обучение за придобиване на общи познания относно дейността на ...

Съдът на Европейския съюз предлага ежегодно платени стажове с продължителност пет месеца в Люксембург. Съдът на Европейския съюз тълкува правото на ЕС, за да се гарантира, че то се прилага еднакво ...

123