Стажове и работа

Юридически факултет Чикаго-Кент, съвместно с Училището по американско право, обявява две взаимно свързани програми със стипендии за обучение след  успешно завършване на програмите. Стипендиите са  в размер на 100% и 75% за ...

Софийската адвокатска колегия е получила покана за участие в Международната конференция за млади адвокати, организирана от Международния съюз на адвокатските колегии с обща правна традиция със седалище в Париж. Конференцията ...

Адвокатско дружество Кинкин и партньори обявява конкурс за подбор на стажанти. Стажантската програма е с продължителност до 31 август 2020 г. Изискванията към кандидатстващите са следните: завършен 4 или 5 ...

UNIQA Академия за юристи

Стажове и работа

Застрахователна компания УНИКА обявява УНИКА Академия. Компанията предлага натрупване на ценен опит от своите експерти в областта на застраховането, които ще бъдат ментори на стажантите. Продължителността на програмата е между 3 ...

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2019-2020 година. Стипендии са предвидени за ...

Съдът на Европейския съюз предлага ежегодно платени стажове с продължителност пет месеца в Люксембург. Съдът на Европейския съюз тълкува правото на ЕС, за да се гарантира, че то се прилага еднакво ...

123