Стажове и работа

Мемориален фонд „Д-р Илко Ескенази“ обявява Шестнадесети годишен конкурс за присъждане на Награда  „Д-р Илко Ескенази“. Конкурсът има за цел да отличи и награди по един писмен труд в областите „Право“ и ...

Специализираният сайт за юридическа тематика „Правен свят“ търси Редактор/Журналист. Редакторът подготвя собствени и/или редактира журналистически материали на други автори; отразява текущата дейност на институциите от съдебната власт; оформя и подготвя ...

Стажантска програма на А1

Стажове и работа

А1 обявява Стажантска програма в дирекция „Правна и регулаторна политика“. Стажантската програма е целогодишна, стажът е заплатен, а продължителността му може да бъде от 1 до 6 месеца. Основните дейности, ...

Прокуратурата на Република България обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността „Младши експерт – юрисконсулт“ в отдел „Правен“ на дирекция „Административно – правна“ към Администрация на главния ...

Университетска мрежа Pan-European Seal е стажантска програма, която свързва академичните среди и пазара на труда в различни области (интелектуална собственост, право, финанси, бизнес, инженеринг и др.) за насърчаване и разпространение ...

Програмата „Български младежки делегати към ООН“ съществува от 2006 г. и се координира от Дружеството за ООН в България с подкрепата на МВнР. Партньори на Програмата са и други институции ...

123