Управителен съвет

Ивайло Енчев

 

Председател на сдружението и член на Управителен съвет

Започва членството си в сдружението през 2012 г., като в периода 2015-2019 г. заема длъжността на административен секретар на Алумни клуба. По време на обучението си в университета, както и след своето завършване, е част от различни работни екипи, организиращи и реализиращи дейностите на сдружението. Завършва Юридическия факултет на УНСС през 2017 г.

Към настоящия момент работи като юрисконсулт в търговско дружество „Академика 2011“ ЕАД.

 

Десислава Радева

Член на Управителен съвет

Участва в учредяването на сдружението през 2012 г. Завършва специалност „Право“ в Юридическия факултет на УНСС през 2013 г. През годините е организирала и ръководила няколко проучвания, издаването на „Наръчник на ПРАВОкурсника“ и други инициативи, а към настоящия момент поддържа дигиталните канали на клуба.

След завършването си се насочва към банковия сектор като сфера за развитие. От 2017 г. е юрисконсулт в „Първа инвестиционна банка“ АД. Освен правото проявява интереси и в областта на Дигиталния маркетинг.

Пламен Недев

Член на Управителен съвет

Започва членството си в сдружението през 2012 г. По време на обучението си в университета, както и след своето завършване е част от различни работни екипи, организиращи и реализиращи дейностите на сдружението. Завършва Юридическия факултет на УНСС през 2015 г.

Към настоящия момент работи като юрисконсулт в „МакроАдванс“ АД.

Николай Благоев

Член на Управителен съвет

Започва членството си в сдружението през 2014 г. Ръководи организацията на инициативи като Ежегоден бал на Алумни клуба, Юридически уикенд и др. Завършва образованието си в Юридическия факултет на УНСС през 2017 г.

След завършването си се реализира извън юридическата сфера. От 2019 г. работи в FXCM, като към момента заема позиция Junior market surveillance analyst.

Нелина Стратиева

Член на Управителен съвет

Започва членството си в сдружението през 2014 г. През 2018 г. завършва юридическото си образование в Юридическия факултет на УНСС. Част е от различни екипи, реализиращи целите на Алумни клуба.

От 2018 г. до настоящия момент е юрисконсулт в търговско дружество „Академика 2011“ ЕАД.

Цветан Любчев

Изпълнителен секретар

Започва членството си в сдружението през 2015 г., през която започва и обучението си в специалност „Право“ в УНСС. По време на следването си в университета, е част от различни работни екипи в сдружението. Към настоящия момент е студент в пети курс.

Съдружник е с дял в собствена фирма и управител на обект по договор за франчайз.

д-р Стефан Радев

Ръководител проекти

Учредител, председател на Управителен съвет в периода 2012 – 2019 г. и член на Централен съвет. Завършва специалност „Право“ в Юридическия факултет на УНСС през 2011 г., защитава докторантура през 2018 г. на тема „Отговорност на държавата и общините за вреди (административноправни аспекти)“.

През 2018 г. е назначен за асистент в катедра „Публичноправни науки“ в Юридически факултет на УНСС, практикува като главен юрисконсулт в търговско дружество „Академика 2011“ ЕАД.

Софроний Иванов

Ръководител проекти

Започва членството си в сдружението през 2019 г. и е част от Централен съвет. Участва в дейности на Алумни клуба, свързани с проучване на българския пазар за юридически услуги, както и в организиране на срещи дискусии между настоящи и бивши възпитаници на ЮФ на УНСС. Завършва своето образование през 2017 г.

Към настоящия момент работи като юрисконсулт в търговско дружество, специализирано в събирането на вземания.