Управителен съвет

Стефан Радев

Учредител и Председател на сдружението. Завършва специалност „Право“ през 2011 г. и продължава образованието си като докторант в катедра „Публичноправни науки“ в Юридически факултет на УНСС. Работи като сътрудник в Адвокатско дружество „Бозукова, Моллова и съдружници“.

Светослава Ангелова

Изпълнителен секретар

Учредител и Изпълнителен секретар на сдружението. Завършва юридическото си образование през 2013 г.

Силвия Димитрова

Заместник-председател

Учредител и Заместник-председател на сдружението. Завършва специалност „Право“ през 2011 г. и продължава образованието си като докторант в катедра „Частноправни науки“ в Юридически факултет на УНСС.

Десислава Василева

Ръководител на екип „Проучвания“

Учредител и ръководител на екип „Проучвания“. Завършва юридическото си образование през 2013 г. Работи като юрисконсулт в „Европейски юридически и бизнес център“. С колегите си от екип „Проучвания“ събират и обобщават информация за бивши възпитаници на Юридически факултет на УНСС, изготвят „Наръчник на ПРАВОкурсника“ и др.

Евгения Димовска

Ръководител на екип „Събития“

Учредител и ръководител на екип „Събития“. Понастоящем е в последната година на юридическото си образование. С колегите си от екип „Събития“ организират Ежегодния бал на клуба, обучителни курсове и др.

Мануела Мануилова

Ръководител на екип „Събития 2“

Включва се в дейността на клуба през 2013 г. като асоцииран член, в момента е ръководител на екип „Събития 2“. Понастоящем е в последната година на юридическото си образование. С колегите си от екип „Събития 2“ организират Юридическите уикенди, инициативата Buddy day, публични срещи и др.

Ивайло Енчев

Административен секретар

Включва се в дейността на клуба през 2013 г. като асоцииран член, в момента е Административен секретар на клуба. Студент е в четвърти курс специалност „Право“. Работи като адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество „Бостанджиева и партньори“.