Управителен съвет

Стефан Радев

 

Учредител и Председател на сдружението. Завършва юридическото си образование в УНСС през 2011 г. Към настоящия момент е докторант в катедра „Публичноправни науки“ към Юридически факултет на УНСС.
 

Светослава Ангелова

Член на Управителен съвет

Учредител и Член на Управителен съвет на сдружението. Завършва специалност „Право“ в Юридически факултет на УНСС през 2013 г.

Десислава Радева

Член на Управителен съвет

Учредител и Член на Управителен съвет на сдружението.Отговаря за връзки с обществеността. Завършва специалност „Право“ в Юридически факултет на УНСС през 2013 г.

Ивайло Енчев

Секретар

Секретар на сдружението. Завършва юридическото си образование в УНСС през 2017 г.

Димитър Григоров

Ръководител проекти

Ръководител проекти. Завършва Юридически факултет на УНСС през 2016 г.

Николай Благоев

Ръководител проекти

Ръководител проекти. Завършва юридическото си образование в УНСС през 2017 г.

Стойо Куйкин

Ръководител проекти

Ръководител проекти. Завършва специалност „Право“ в Юридически факултет на УНСС през 2017 г.

Нелина Стратиева

Ръководител проекти

Ръководител проекти. Понастоящем е последна година на обучение в специалност „Право“ в ЮФ на УНСС.

Любомир Любчев

Ръководител проекти

Ръководител проекти. Към настоящия момент е пети курс на обучение в специалност „Право“ в Юридически факултет на УНСС.

Александър Пенков

Ръководител проекти

Ръководител проекти. Към настоящия момент е последна година на обучение в Юридически факултет на УНСС.

Цветан Любчев

Ръководител проекти

Ръководител проекти. По настоящем е студент в трети курс на обучение в Юридически факултет на УНСС.