11 мар.

Обучение на ЕРА по „Медиация в Европейския съюз“

В рамките на проекта  на Академия по Европейско право, „Интерактивно езиково обучение по трансгранична медиация“, съфинансирано по програма „Правосъдие“ на Европейския съюз. Академията организира а поредица от присъствени езикови семинари по гражданска, търговска и семейна медиация, които ще се проведат в различни ...

Виж повече