Tags: "Other events"

23 ян.

Обучения на ЦОА „Кръстю Цончев“ през януари

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира провеждането на ежемесечни обучения в сградата на ЦОА „Кръстьо Цончев“, ул. „Калоян“ № 8, ет. 4. Достъпът до събитията е свободен, но следва да бъде представена адвокатска карта. Програмата за месец януари 2019 ...

Виж повече
14 Дек.

Семинари на ЦОА „Кръстьо Цончев“ през декември

Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ провежда ежемесечни курсове, обучения и семинари за повишаване квалификацията на адвокати в София и страната. Занятията в София се провеждат в сградата на ЦОА „Кръстьо Цончев“, ул. Цар Калоян № 8, ет.4. Достъпът ...

Виж повече
07 Дек.

Семинар „Промените в Административнопроцесуалния кодекс. Обезпечителни мерки по Административнопроцесуалния кодекс“

Софийският адвокатски съвет организира семинар на тема „Промените в Административнопроцесуалния кодекс. Обезпечителни мерки по Административнопроцесуалния кодекс“ в периода 7-9 декември 2018 г. в с. Марково, общ. Пловдив, Markovo Park & Spa Hotel. Темите, които ще бъдат разгледани по време на ...

Виж повече
07 Дек.

Семинар „Граждански процес. Законодателни промени. Практически въпроси. Съдебна практика“

Софийска адвокатска колегия организира семинар на тема „Граждански процес. Законодателни промени. Практически въпроси. Съдебна практика“ в периода 5-7 декември 2018 г. в гр. София, пл. „Македония“ № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа“. Лектори на семинара са: Валя Гигова, адвокат, ...

Виж повече
05 Дек.

Предстоящи семинари на НКЦ „Решение“ през есента

Национален консултантски център „Решение“ организира целогодишно семинари за юристи в София и страната. Предстоящите учебни семинари в гр. София за следните: 10-12 октомври 2018 г. – „Актуални въпроси на търговското и облигационното право. Непозволено увреждане. Производство по несъстоятелност. Комисионен договор. ...

Виж повече