Tags: "Other events"

25 юни

Конференция „LibertyBits“

За втора поредна година ще се проведе конференцията „LibertyBits“ 2019, посветена на личната свобода в цифровото ни съвремие, на 25 юни 2019 г. в София Тех Парк, гр. София. Основният фокус на второто издание ще бъдат децентрализацията и независимостта на ...

Виж повече
17 май

Актуални въпроси на собствеността и ползването на земеделските земи

Национален консултантски център „Решение“ организира традиционен национален учебен семинар на тема „Актуални въпроси на собствеността и ползването на земеделските земи. Нови моменти в правния режим на земеделските земи. Договори за наем и аренда в земеделието. Вписване. Общински поземлен фонд. Вещно-правни ...

Виж повече
19 апр.

Семинар „Актуални проблеми на изпълнителния процес. Практика на ВКС“

Национален консултантски център „Решение“ организира традиционен национален учебен семинар на тема „Актуални проблеми на изпълнителния процес. Практика на Върховния касационен съд“ в периода 17 – 19 април 2019 г. в гр. София, пл. „Македония“ № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа“. ...

Виж повече