Tags: "Other events"

27 мар.

Национален конкурс за научни съчинения на свободно избрана тема

Обявява се национален конкурс за научни съчинения на свободно избрана тема от областта на римското частно право, гражданското право, вещното право, семейното и наследственото право, търговското право, международното частно право, правото на ЕС, гражданскопроцесуалното право, конституционното право и правото на интелектуалната ...

Виж повече
30 Дек.

Онлайн сертифициращо обучение за медиатори

Професионална асоциация на медиаторите в България  организира онлайн сертифициращо обучение за медиатори. Курсът представлява тристепенно практическо обучение с обща продължителност 6 учебни дни. Успешното преминаване на обучението дава възможност за вписване в Единния регистър на медиаторите. Първо ниво: 15 – 16 ...

Виж повече