Tags: "Other events"

24 апр.

Kонференция за личната свобода в цифровото съвремие „LibertyBits“ 2018

На 24 април 2018 г.  в София Тех Парк ще се проведе технологичната конференция „LibertyBits“ 2018, посветена на личната свобода в цифровото съвремие. Една от целите на организаторите е да утвърдят страната като център за подобни форуми на Балканите и стремят ...

Виж повече
29 мар.

Семинари на ЦОА „Кръстьо Цончев“ през февруари и март

Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“ организиратрадиционно ежемесечни курсове за адвокати в сградата на ЦОА „Кръстьо Цончев“ в гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4 Достъпът до лекциите се разрешава  срещу представяне на служебна адвокатска карта. Предстоящите семинари през ...

Виж повече
21 мар.

Семинар „Атуални въпроси на търговското и облигационното право“

Национален консултантски център „Решение“ организира традиционен национален учебен семинар на тема „Атуални въпроси на търговското и облигационното право“ в периода 21-23 март 2018 г. в гр. София, пл. „Македония“ № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа“. Лекторите на семинара са: ...

Виж повече
14 мар.

Семинар „Актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Административен контрол, упражняван от ДНСК. Практика на ВАС“

Национален консултантски център „Решение“ организира традиционен национален учебен семинар на тема „Актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Административен контрол, упражняван от ДНСК. Практика на ВАС“ в периода 14 – 16 март 2018 г. в Конферентна зала „Европа“, КНСБ, пл. „Македония“ № ...

Виж повече
23 февр.

Семинари в страната от Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“

Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“ организира серия от семинари за подобряване на квалификацията на адвокати в страната съвместно с адвокатските съвети през февруари и март 2018. Досъпът до лекции е разрешен срещу представяне на служебна адвокатска карта. Предстоящите ...

Виж повече
09 февр.

Семинар „Практика по приложението на ГПК след измененията от 2017 г.“ 

Национален центът за юридическо обучение съвместно с Атлас Консултинг организират семинар на тема „Практика по приложението на ГПК след измененията от 2017 г.“  на 9-11 февруари 2018 г. в гр. София, парк хотел «Витоша». Лектори на събитието ще бъдат: Боян Балевски, ...

Виж повече
31 ян.

Специализиран курс по американско авторско право CopyrightX

Международен правен център ILAC организира за втора поредна година в България специализиран курс по американско авторско право CopyrightX на университета Харвард, САЩ. Курсът предстои да се проведе в продължение на три месеца, стартирайки в края на януари 2018. По време на ...

Виж повече