Tags: "Other events"

15 февр.

Семинари на ЦОА „Кръстьо Цончев“ през януари и февруари

Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“ организиратрадиционно ежемесечни курсове за адвокати в сградата на ЦОА „Кръстьо Цончев“ в гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4 Достъпът до лекциите се разрешава  срещу представяне на служебна адвокатска карта. Предстоящите семинари през ...

Виж повече
31 ян.

Специализиран курс по американско авторско право CopyrightX

Международен правен център ILAC организира за втора поредна година в България специализиран курс по американско авторско право CopyrightX на университета Харвард, САЩ. Курсът предстои да се проведе в продължение на три месеца, стартирайки в края на януари 2018. По време на ...

Виж повече
24 ян.

Семинар „Промени в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.“

Национален конксултантски център „Решение“ организира традиционен национален учебен семинар на тема „Промени в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.“ в периода 24-26 януари 2018 г.  в гр. София, пл. „Македония“ № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна ...

Виж повече
19 Дек.

Семинар на тема „Права на човека: Човешко достойноство и човешки права“

Департамент Право, департамент Политически науки и департамент Здравеопазване и социална работа на Нов български университет организира общоуниверситетски семинар на тема „Права на човека: Човешко достойноство и човешки права“ на 19 декември 2017 в Корпус 1, 210 аудитория „Проф. Константин Кацаров“, НБУ. Семинарът ...

Виж повече
18 Дек.

Семинари през декември от Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“

Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“ организира ежемесечни семинари за подобряване на квалификацията на адвокати в сградата на ЦОА, гр. София, ул. „Цар Калоян“ № 8, ет. 4. Досъпът до лекции е разрешен срещу представяне на служебна адвокатска карта. Предстоящите ...

Виж повече
15 Дек.

Семинар „Измененията в процесуалните закони от 2017 г.“

 Софийски адвокатски съвет организира семинар на тема „Измененията в процесуалните закони от 2017 г.“ в периода 15-17 декември 2017 г. в гр. Велинград, хотел „Олимп“. Темите и лекторите на семината са следните: Измененията в ГПК от 2017 г. с лектор адв. Валя ...

Виж повече
12 Дек.

Семинар „Промени в изпълнителния процес, в заповедното и касационното производство“

Национален консултантски център „Решение“ организира учебен семинар на тема „Промени в изпълнителния процес, в заповедното и касационното производство“ в периода 12 – 14 декември 2017 г., в гр. София, пл. „Македония“ № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа“. Лектори на събитието ...

Виж повече
02 Дек.

Семинари в страната от Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“

Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“ организира серия от семинари за подобряване на квалификацията на адвокати в страната през ноември и декември. Досъпът до лекции е разрешен срещу представяне на служебна адвокатска карта. Предстоящите семинари през месец ноември и ...

Виж повече