Проведе се среща-дискусията със заместник-министъра на правосъдието

На среща-дискусия Евгени Стоянов, заместник-министър на правосъдието и възпитаник на ЮФ при УНСС,  обсъди новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество със студенти от Юридическия факултет. Евгени ...

ВИЖ ОЩЕ