СЮБ откри Гостна на правника

Съюзът на юристите в България отвори Гостна на правника през настоящата година. май Със създаването й СЮБ цели поддържане на връзка между поколенията юристи и съхраняване на историческата памет на правото. Неин ...

ВИЖ ОЩЕ