Покана за Общо събрание – 30.07.2022 г.

Управителният съвет на ,,Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС“ на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на членовете на Сдружението на ...

ВИЖ ОЩЕ