За Нас

ЗА НАС

лого Алумни Клуб на Завършилите ЮФ при УНСС- Алумни Клуб на Завършилите ЮФ при УНСС

Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС” е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо общественополезна дейност. Учредено е от бивши и настоящи възпитаници на Юридическия факултет на УНСС на 27 юни 2012 г. в град София. Регистрирано е съгласно ЗЮЛНЦ в Софийски градски съд, със съдебно решение от 26 юли 2012 г. На 27 ноември същата година получава удостоверение за вписване в „Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност” към Министерство на правосъдието.

Считано от 28 ноември 2014 г. е колективен член на Съюза на юристите в България. В инициативите на клуба до момента се включват над 500 бивши и настоящи възпитаници на Юридическия факултет на УНСС.