От 15 юни до 8 юли 2018 г. е отворена за попълване Двуминутна анкета, подготвена от Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС.

Целта на анкетата е да се получи обратна връзка от практикуващи юристи по въпроси, свързани с юридическата професия, пазара на труда, сферата на реализация и ефективността на задължителния шестмесечен стаж за придобиване на юридическа правоспособност.

Групата, към която е насочено проучването, са бивши възпитаници на Юридически факултет на УНСС от всички дипломирали се випуски.

Анкетата е анонимна, състои се от 6 въпроса от затворен тип и ще се проведе онлайн, чрез Google Forms.

Каним всички желаещи да се включат, вашето мнение е ценно!

Към анкетата>>