Стажове и работа

Банка ДСК търси да назначи юрисконсулт, отдел „Съдебни вземания клонова мрежа“. Юрисконсултът предприема действия за снабдяване с изпълнително основание по проблемни експозиции на физически лица, след извършен правен анализ за ...

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” обявява конкурс за старши юрисконсулт, дирекция „Административно – правно и финансово – стопанско обслужване”. Старши юрисконсултът осъществява процесуално представителство по дела, свързани с дейността на ИАЖА, участва ...

„Топлофикация София“ ЕАД търси Юрисконсулт към отдел „Съдебни вземания – битови клиенти“. Юрисконсултът извършва необходимите правни действия за своевременно обезпечаване интересите на Дружеството. Изготвя жалби, искови молби, отговори, становища и ...

„Интернешънъл Асет Банк“ АД търси да назначи в екипа си Юрисконсулт, дирекция „Проблемни кредити“, ЦУ. Юрисконсултът участва в подготовката и изпълнението на план за реализация на вземанията. Оказва съдействие на ...

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД търси да назначи старши юрисконсулт. Старши юрисконсултът осъществява правна защита на интересите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД във връзка с прилагане на ЗОП и ...

The ERA Scholarship Programme

Стажове и работа

Програмата със стипендии от Академия – ERA (The ERA Scholarship Programme), е разработена да насърчава разбирането на добрите практики в областта на Европейското право чрез предоставяне на безплатно обучение и обмен ...

123