Стажове и работа

Д Банк търси Юрисконсулт

Стажове и работа

Д Банк търси да назначи в екипа си Юрисконсулт. Юрисконсултът изготвя правни становища по кредитни сделки. Изготвя/съгласува проекти на договори. Изготвя молби, заявления, пълномощни, проекти за нотариални актове и др. ...

„Райфайзенбанк България“ ЕАД търси да назначи в екипа си Юрисконсулт, отдел „Кредитна администрация“. Юрисконсултът оказва необходимата правна помощ при проверката на документи при усвояване на суми по сключени договори за ...

Лидл България търси Стажант по проект „Оптимизация на дейността в направление Право и нормативно съответствие с фокус – застраховки“. Стажът е платен и е с продължителност от 1 юли 2021 ...

Виваком търси Стажант

Стажове и работа

Виваком стартира своята 18-та поредна лятна стажантска програма и търси стажант в Правно обслужване, гр. София. Стажантът подпомага отдела в извършването на правни и технически действия, необходими за изпълнение на ...

Висшият съдебен съвет обявава конкурс за длъжността „Младши експерт – методологична помощ за ЕИСС“ в отдел „Единна информационна система за съдилищата“, дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“. Младши експертът участва в разработването ...

ПРОФИ КРЕДИТ България търси да назначи в екипа си Юрист в звено Съдебни процедури. Юристът извършва работа с Районни съдилища – изготвяне и входиране на документи, процесуално представителство, цялостно администриране ...

1236