Проучвания

За малко над 25-годишната си история Юридическият факултет на УНСС има висока реализация на възпитаниците си. Периодично, в рамките на дейността на Алумни клуб, се организират различни по своя характер проучвания, насочени към събиране на информация за реализацията на юристите, придобили своето висше образование в УНСС.

Първото проведено проучване бе насочено към реализацията на бивши възпитаници на Юридическия факултет на УНСС в Съдебната система.

Второто проведено проучване бе насочено към реализацията на бивши възпитаници на Юридическия факултет на УНСС в рамките на Изпълнителната власт.

Последното проучване бе насочено към реализацията на бивши възпитаници на Юридическия факултет на УНСС в частния сектор.