Юридически уикенд

Инициативата „Юридически уикенд“ дава възможност колегите от различните поколения на Юридически факултет на УНСС да се опознаят извън строго формалната среда. Водени от идеята да насърчим сътрудничеството и колегиалността между бивши и настоящи възпитаници, организираме тематични посещения на природни и културно-исторически забележителности в България. Както подсказва името, това се случва през уикендите, веднъж през пролетта и още един път през есента на календарната година.