Публични лекции

Обичаме да срещаме студентите във факултета, както и неговите бивши възпитаници с най-различни теми, свързани с професионалния живот на юриста. Начинът, по който успяваме да направим това е организирането на публични лекции от най-различно естество. Често наши гост-лектори са възпитаници на факултета, доказали се специалисти, които представят на присъстващите теми с важни теоретични и практически моменти. Ето и някои от тях:

1. Информационна среща, организирана заедно с Междууниверситетски център за развитие на кариерата при УНСС на тема „Как да напишем CV и мотивационно писмо”;

2. Публична среща с гост г-н Антон Цонев, данъчен консултант и бивш възпитаник на Юридически факултет на УНСС на тема „Тенденции в пазара на юридическите услуги в България. Настояще и бъдеще“;

3. Публична лекция с лектор г-н Илия Тодоров, юрисконсулт в Сдружение ,,Българска асоциация на пострадалите при катастрофи“ и бивш възпитаник на ЮФ, на тема „Шофирането равно на отговорност“;

4. Публична лекция с гост-лектор адв. Николай Христов на тема „Какво можем да направим с живота си“;

5. Публична лекция на тема „Пазителите на корпоративния ред – една различна кариерна пътека“ с гост-лектор г-н Иван Димитров – Мениджър „Етика и съответствие“ в „Теленор България“ ЕАД и бивш възпитаник на ЮФ;

6. Публична лекция на тема „Да си спортист или артист, въпрос на личен/данъчен избор (или някои аспекти относно облагането на спортистите и артистите в международното данъчно право съгласно чл. 17 МСИДДО)“ с гост-лектор д-р Стойчо Дулевски – данъчен консултант в икономическа група „Филипов и партньори“, асистент по данъчно право в ЮФ на УНСС и бивш възпитаник на ЮФ.