Ориентация на ПРАВОкурсника

Няколко поредни години, непосредствено след откриването на учебната година, се реализира „Ориентация на ПРАВОкурсника”. В събитието участват активно студенти от втори до пети курс, които представят на първокурсниците най-важните места в УНСС, като секретариати, административни отдели, библиотека, кариерен център, център ЕРАЗЪМ и т.н. Целта е по този начин да улеснят новодошлите за едно по-плавно преминаване към академичния живот.

По време на ориентацията се представя историята на университета и в частност Юридически факултет и специалност „Право”, как функционира администрацията на УНСС и за всичко, което би ги интересувало и би им помогнало в първите им стъпки като студенти.