Наръчник на ПРАВОкурсника

За всеки първи учебен ден изготвяме и отпечатваме наръчник, насочен към студентите от първи курс в специалност „Право”. Нашата цел е чрез него да запознаем първокурсниците с историята и администрацията на Университета за национално и световно стопанство.

С наръчника предоставяме информация за всички възможности, които УНСС и Юридически факултет предлагат на своите студенти. Разбира се, поместили сме информация за факултета, неговите дейности, както и кратко описание на Алумни сдружението и част от инициативите, които организираме.

Краткият справочник предоставяме на първокурсниците непосредствено след откриването на академичната година.