Управителен съвет

Ивайло Енчев

 

Председател на сдружението и член на Управителен съвет

Член на Сдружението от 2012 г. През годините участва в различни екипи осъществяващи дейността на Алумни клуба. В периода 2015-2019 година заема длъжността на административен секретар, а от 2019 г. е председател на Управителен съвет.

В професионалната си кариера е работил в адвокатско дружество „Бостанджиева и партньори“, „Банка Пиреос България“ АД и „Академика 2011“ ЕАД. Към настоящия момент е част от отдел „Compliance“ на „Форис Юръп“ ЕООД.

Десислава Радева

Член на Управителен съвет

Част от сдружението е от създаването му през 2012 г., като един от неговите учредители. През годините заедно с екипа си е работила по постигане целите на Алумни клуба, провеждайки различни инициативи.

През 2013 г. завършва юридическото си образование в Юридически факултет на УНСС. Работи и се развива в банковия сектор от 8 години, като към настоящия момент е юрисконсулт в „Първа инвестиционна банка“ АД. Освен правото проявява интереси и в областта на Дигиталния маркетинг.

Пламен Недев

Член на Управителен съвет

Започва членството си в сдружението през 2012 г. По време на обучението си в университета, както и след своето завършване е част от различни работни екипи, организиращи и реализиращи дейностите на сдружението. Завършва Юридическия факултет на УНСС през 2015 г.

Към настоящия момент работи като юрисконсулт в „МакроАдванс“ АД.

Николай Благоев

Член на Управителен съвет

Започва членството си в Сдружението през 2014 г. Ръководи организацията на инициативи като „Ежегоден бал“ на Алумни клуба, Юридически уикенди и Бъди дей. От 2019 г. е член на Управителен съвет.

Завършва образованието си в Юридическия факултет на УНСС през 2017 г. След дипломирането си се реализира във FinTech индустрията, заемайки различни позиции в FXCM и Paysafe. От края на 2021 г. работи в най-голямата криптоборса Binance на позиция Compliance analyst.

Нелина Стратиева

Член на Управителен съвет

Стартира членството си в Сдружението през 2014 г., а от 2019 г. е член на УС. Организира онлайн платформите на клуба и ръководи инициативи като „Наръчник на ПРАВОкурсника“ и „Ориентация на ПРАВОкурсника“.
През 2018 г. завършва образованието си в ЮФ на УНСС. През годините е работила в правните отдели на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (Виваком) и „Академика 2011“ ЕАД. Към настоящия момент е юрисконсулт и ръководител на отдел в агенция за недвижими имоти „Галардо“ ЕООД.

Цветан Любчев

Изпълнителен секретар

Започва членството си в сдружението през 2015 г., през която започва и обучението си в специалност „Право“ в УНСС. По време на следването си в университета, е част от различни работни екипи в сдружението. Към настоящия момент е студент в пети курс.

Съдружник е с дял в собствена фирма и управител на обект по договор за франчайз.

д-р Стефан Радев

Ръководител проекти

Учредител, председател на Управителен съвет в периода 2012 – 2019 г. и член на Централен съвет. Завършва специалност „Право“ в Юридическия факултет на УНСС през 2011 г., защитава докторантура през 2018 г. на тема „Отговорност на държавата и общините за вреди (административноправни аспекти)“.

През 2018 г. е назначен за асистент в катедра „Публичноправни науки“ в Юридически факултет на УНСС.

Софроний Иванов

Ръководител проекти

Започва членството си в сдружението през 2019 г. и е част от Централен съвет. Участва в дейности на Алумни клуба, свързани с проучване на българския пазар за юридически услуги, както и в организиране на срещи дискусии между настоящи и бивши възпитаници на ЮФ на УНСС. Завършва своето образование през 2017 г.

Към настоящия момент работи като юрисконсулт в търговско дружество, специализирано в събирането на вземания.