Курсове и обучения

За да бъдем полезни за нашата общност и да помагаме за самоусъвършенстването и професионалното израстване на нейните членове, организираме различни курсове и обучения. Те са отворени както към студенти, така и към завършили и практикуващи юридическата професия, а техни лектори са утвърдени професионалисти в различни сфери. Ето какво имахме възможността да организираме през изминалите години:

1. Курс по „Дипломатически етикет“ от три части, с лектор проф. д. ик. н. Мария Чавдарова и гост-лектор г-жа Камелия Величкова, преподавател в Софийски университет, експерт-арабист и специалист по бизнес комуникации;

2. Научен семинар на тема „Престъпления в кибер пространството (Cybercrimes) – материалноправни и процесуалноправни аспекти“. Гост-лектори бяха проф. Берт Яп Коопс, пеналист и преподавател в университета в гр. Тилбург, Холандия, както и представители от сектор „Компютърни престъпления“ към Държавна агенция „Национална сигурност“;

3. Курс по „Реторика и ораторско майсторство“ от три части, с лектор проф. д. ик. н. Мария Чавдарова и лектор проф. д. ф. н. Иванка Мавродиева;

4. Курс „Предизвикателство в началото (моята кариера)“ от три части, организиран съвместно с Междууниверситетски център за развитие на кариерата при УНСС, с гост-лектори г-жа Галина Манолова (Pre-Selection Team Lead в Easy Consult), г-н Любомир Илиев (старши специалист „Подбор“ в Jobtiger) и г-н Ивайло Петров (специалист „Подбор персонал“ в Adecco);

5. Обучителен курс по Медиация в три модула, с лектори г-жа Елиза Николова, бивш възпитаник на ЮФ на УНСС, адвокат и председател на Професионалната асоциация на медиаторите в България и г-жа Юлия Раданова – адвокат и медиатор;

6. Семинар на тема „Основи на съответствието /Compliance/“, организиран съвместно с Центъра за правни изследвания към УНСС. Лектор на семинара бе г-н Иван Димитров, бивш възпитаник на ЮФ на УНСС и член на сдружението, заемащ позиция „Директор съответствие“ в Grameenphone, част от Telenor group в Бангладеш.