Цели

Цели

1.  

Насърчаване на сътрудничеството и колегиалността между бивши и настоящи възпитаници на Юридическия факултет при УНСС.

2.  

Осигуряване на достъп и обмен на информация, насърчаване на съвместни инициативи между Юридическия факултет при УНСС и неговите възпитаници.

3.  

Приобщаване на бивши и настоящи възпитаници на Юридическия факултет при УНСС чрез организиране на професионални, научни, културни, спортни и други събития.

4.  

Съдействие на академичните структури при организирането и провеждането на работни срещи, конференции и други форуми, както и при публикуването и разпространяването на печатни и електронни издания, свързани с Юридическия факултет при УНСС.

5.  

Насърчаване и съдействие за професионалната реализация и провеждане на обучителни стажове и практики.

6.  

Осигуряване на обратна връзка от работодателите на възпитаници на Юридическия факултет при УНСС за качеството на обучението и цялостното равнище на учебния процес в Юридическия факултет при УНСС.

7.  

Популяризиране на дейността на Сдружението и постиженията на завършилите Юридическия факултет при УНСС.

8.  

Насърчаване на сътрудничеството със сходни и други организации в УНСС, България и чужбина, включително в Европейския съюз.

9.  

Изграждането на общностен дух на всички завършили Юридическия факултет при УНСС и обединяването на техните усилия за постигане на горните цели.