Стажантска програма в Lidl

Lidl обявява своята стажантска програма и търси стажант по проект Оптимизация на дейността в направление Право и нормативно съответствие.

Какви са задълженията на стажанта: Ще бъде въвлечен се в процесите, свързани с Право и нормативно съответствие. Ще се запознае с процесите по изготвяне, сключване и администриране на договори, както и със свързания софтуер. Ще обработва претенции по застрахователни случаи. Участва в комуникация с адвокатски кантори, в изготвяне на жалби до съда и в защита на дружеството при дела.

Изисквания: Студент по „Право“ със завършен поне 1-ви курс. Владеене на писмено и говоримо английски или немски език на много добро ниво. Работа с MS приложенията – Excel, PowerPoint, Word.

По време на стажа, стажантът има ментор, към когото можешда се обърне при всеки възникнал въпрос.

Период на провеждане на стажатската програма – 1.07.2023 до 31.08.2023 г.;

Краен срок за кандидатстване: 15-ти май 2023 г.

За повече информация>>