Стажове и работа

„Макроадванс“ АД търси да присъедини към екипа си Правен Сътрудник/Юрисконсулт. Правният съветник/Юрисковсултът извършва анализ и обработка на граждански производства, работи с различни регистри и правно-информационни системи. Подготвя и обработва книжа ...

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ търси Стажант/Адвокатски сътрудник. Стажантът/Адвокатският сътрудник изготвя проекти за искови молби, въззивни и касационни жалби, писмени защити и всякакъв вид съдебни книжа. Изготвя проекти за ...

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ търси Юрист. Юристът извършва  действия за събиране вземанията на клиенти на Кантората по реда на ГПК, Закона за особените залози, Търговския закон, включително в ...

Лидл България търси да назначи Стажант по проект „Оптимизация на дейността в направление Право и нормативно съответствие“. Стажантът се въвлича в процесите, свързани с Право и нормативно съответствие. Запознава се ...

Овергаз търси Стажант

Стажове и работа

„Овергаз Инк.“ АД търси Стажант в процес „Юридическо обслужване“. Стажантът изготвя и съгласува проекти на договори, документи и становища по правни въпроси в сферите енергийно право, облигационно право, търговско право, административно право ...

The ERA Scholarship Programme

Стажове и работа

Програмата със стипендии от Академия – ERA (The ERA Scholarship Programme), е разработена да насърчава разбирането на добрите практики в областта на Европейското право чрез предоставяне на безплатно обучение и обмен ...

234