Стажове и работа

ОББ търси Юрисконсулт

Стажове и работа

ОББ търси юрисконсулт в звено „Принудително събиране на проблемни вземания от физически лица“ (по заместване). Юрисконсултът управлява портфейл от кредити за принудително събиране или наблюдение на проблемни вземания от физически ...

„Интернешънъл Асет Банк“ АД търси Юрисконсулт в Дирекция „Проблемни кредити“, ЦУ. Юрисконсултът участвате в подготовката и изпълнението на план за реализация на вземанията. Оказва съдействие на клонова мрежа по събирането ...

„Интернешънъл Асет Банк“ АД търси юрисконсулт в отдел „Правно обслужване“, дирекция „Правна“, ЦУ. Юрисконсултът съдейства при съгласуването и изготвянето на договори и общи условия към тях, свързани с дейността на ...

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ търси да присъедини към екипа си адвокат. Изисквания за заемане на длъжността: 2 или повече години стаж след придобиване на правоспособност Дружеството с утвърдено ...

Лидл България търси да назначи Стажант по проект „Оптимизация на дейността в направление Право и нормативно съответствие“. Стажантът се въвлича в процесите, свързани с Право и нормативно съответствие. Запознава се ...

Овергаз търси Стажант

Стажове и работа

„Овергаз Инк.“ АД търси Стажант в процес „Юридическо обслужване“. Стажантът изготвя и съгласува проекти на договори, документи и становища по правни въпроси в сферите енергийно право, облигационно право, търговско право, административно право ...

234