Стажантска програма на Уникредит

Уникредит обявява своята стажантска програма и търси стажант в Главна дирекция „Правна“.

Стажатът изготвя правни становища. Окомплектоваш документи. Оформяш обезпечението по кредитни сделки. Подготвя молби за подновяване и заличаване на обезпечения в полза на банката. Изпълнява други задачи, свързани с дейността на отдела.

Изисквания: Студент по „Право“, който е преминал успешно гражданско право обща част, вещно и облигационно право. Високи компютърни умения: работа с MS Office, Excel, Интернет приложения. Владение на  английски език – писмено и говоримо.

Стажът е с гъвкава продължителност от 3 и 6 месеца.

За повече инфорамция тук и тук.