КС, ВС, ВАС и др.

КС, ВКС, ВАС
СЪД АДРЕС ТЕЛЕФОН ИНТЕРНЕТ САЙТ
Конституционен съд София 1594; бул. „Княз Ал. Дондуков" 1 02/ 987 50 08; 987 19 86 – факс www.constcourt.bg
Върховен касационен съд София 1000; бул. „Витоша" 2 02/ 921 988; 987 17 34; 921 94 42 www.vks.bg
Върховен административен съд София 1301;бул."Александър Стамболийски" 18 02/ 988 49 02; 940 42 49 www.sac.government.bg
Арбитражен съд при БТПП София 1058; ул. „Искър" 9 02/ 8117 400 ; 987 32 09 – факс www.bcci.bg
Специализиран наказателен съд София 1505; ул. „Черковна" 90 02/ 8140532; 8430351 – факс www.spcc.bg