Конкурс за лого на Юридически факултет на УНСС

В края на летния семестър на академичната 2015/2016 г., съвместно с Юридическия факултет на УНСС бе иницииран конкурс за лого на факултета. В конкурса взеха участие десет души със свои индивидуални и уникални проекти за лого. На 30 юни 2016 г. бе избран и победителят в конкурса от жури, съставено от ръководството на Юридическия факултет и Алумни клуба. Проектът, класиран на първо място, бе изготвен от Надежда Валентинова Георгиева.