Кариерен форум „Седмица на юриста“

Зарежда Събития
 • Това събитие е минало събитие.
Описание

Сдружение „Алуми клуб на завършилите ЮФ при УНСС“

ОРГАНИЗИРА за пета поредна година:

Професионална ориентация насочена към студентите по „Право“ на УНСС – „Седмица на юриста“.

Форумът „Седмица на юриста“ ще се проведе под патронажа на проф. д-р Димитър Димитров, Ректор на Университета за национално и световно стопанство и със съдействието на Юридически факултет на УНСС и Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС.

ЦЕЛ:

Целта на форума е да се съдейства на бъдещите юристи, обучаващите се в специалност „Право“ в УНСС да формират посоката на своята професионална реализация.

За да се изпълни заложената цел са поканени:

 • Лектори – бивши възпитаници на факултета, успешно реализирали се в практиката, които да представят различни профили на юридическата професия. Лекторите запознават студентите със спецификите на конкретната професия.
 • Бъдещи работодатели – водещи компании в различни сфери, предоставящи юридически услуги или развиващи успешни юридически отдели, ще запознаят аудиторията с възможности за кариерно развитие, стажове и спецификата на своята дейност.

Кога ще се проведе събитието?

Събитието ще се проведе в периода 22-ри – 24-ти ноември 2022 г.

Къде ще се проведе събитието?

В зала „Тържествена“, УНСС

Кои ще бъдат лекторите – бивши възпитаници, които ще се срещнат с аудиторията през първия и втория ден от форума?

 • ГИНКА ХРИСТОВА – Адвокат и председател на Международен правен център – ILAC
 • АНГЕЛ ТАФРОВ – Старши юрисконсулт в Министерство на икономиката
 • БОЯНА ЯНЕВА – Юрисконсулт в „Amusnet Interactive“ Ltd
 • ХРИСТО АНГЕЛОВ – Главен юрисконсулт в „Асисто“ ЕООД
 • ВЕСЕЛА КОЛЕВА – Ръководител „Правен корпоративен отдел“ в Ти Би Ай Банк ЕАД
 • ПЛАМЕН ТАНЕВ – Съдия в Районен съд Варна
 • БОЖИДАР КИРИЛОВ – Прокурор в Софийска районна прокуратура
 • АТАНАС ДИМИТРОВ – Директор на Междууниверситетски център за развитие на кариерата в УНСС

Кои са компаниите, които ще вземат участие в кариерната ориентация през третия ден от форума?

 • „Прайсуотърхаус Купърс България“ ЕООД (PwC България);
 • „Байер България“ ЕООД;
 • Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“;
 • „Обединена българска банка“ АД;
 • Сдружение „Професионална асоциация на медиаторите в България“;
 • „Делойт България“ ЕООД;
 • „Сиела Норма“ АД;
 • „МакроАдванс“ АД
 • „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД
 • „Йеттел България“ ЕАД

Кой може да присъства на събитието?

Форумът е отворен за студенти от специалност „Право“ в УНСС от всички курсове, но изисква предварително записване. За включване в кариерната ориентация и допълнителни въпроси заинтересованите могат да се обръщат към следните отговорници:

За I курс – Франсуи Сакъз, Теодора Младенова, Белин Долушанов
За II курс – Ванеса Велева, Звездиана Буцева, Радост Атанасова
За III курс – Василена Белева
За IV курс – Ива Меченска и Десислава Пламенова
За V курс – Хриси Дойчева и Иван Тонев и Ива Андреева

За Дипломанти – Траян Велев

Местата са ограничени!

Начало - Край

Ное. 22, 2022 - Ное. 24, 2022

Начален час - Краен час

08:00 - 17:00

Етикети

Организатор

Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС, Юридически факултет на УНСС

Сподели