Комисии

ПАРЛАМЕНТАРНИ КОМИСИИ
КОМИСИЯ АДРЕС ТЕЛЕФОН ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА
Комисия по икономическата политика енергетика и туризъм София 1169 пл. „Княз Александър I" 1 зала 383 02/ 939 32 40 www.parliament.bg
Комисия по бюджет и финанси София 1169 пл. „Княз Александър I" 1 зала 340 02/ 987 22 38 www.parliament.bg
Комисия по правни въпроси София 1169 пл. „Княз Александър I" 1 зала 234 02/ 939 35 14 www.parliament.bg
Комисия по регионална политика и местно самоуправление София 1169 пл. „Княз Александър I" 1 зала 322-324 02/ 980 52 58 www.parliament.bg
Комисия по външна политика и отбрана София 1169 пл. „Княз Александър I" 1 зала 284 02/ 35 63; 988 19 87 www.parliament.bg
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред София 1169 пл. „Княз Александър I" 1 зала 308 02/ 988 59 84; 939 21 09 www.parliament.bg
Комисия по земеделието и горите София 1169 пл. „Княз Александър I" 1 зала 412 02/ 987 17 58; 939 32 48 www.parliament.bg
Комисия по транспорт информационни технологии и съобщения София 1169 пл. „Княз Александър I" 1 зала 212 02/ 939 25 71 www.parliament.bg
Комисия по културата гражданското общество и медиите София 1169 пл. „Княз Александър I" 1 зала 390 02/ 988 22 58; 939 23 0602/ 988 22 58; 939 23 06 www.parliament.bg
Комисия по правата на човека вероизповеданията жалбите и петициите на гражданите София 1169 пл. „Княз Александър I" 1 02/ 939 33 57 www.parliament.bg
Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика София 1169 пл. „Княз Александър I" 1 зала M 44 02/939 35 36; 939 22 87 www.parliament.bg
Комисия за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност" София 1169 пл. „Княз Александър I" 1 зала 46 02/ 981 09 65; 939 32 0102/ 981 09 65; 939 32 01 www.parliament.bg
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове София 1169 пл. „Княз Александър I" 1 зала 258 02/ 987 38 88; 939 32 82 www.parliament.bg
Комисия по труда и социалната политика София 1169 пл. „Княз Александър I" 1 зала 490 02/ 939 22 51 www.parliament.bg
Комисия по образованието науката и въпросите на децата младежта и спорта София 1169 пл. „Княз Александър I" 1 зала 121 02/ 986 27 28 www.parliament.bg
Комисия по здравеопазването София 1169 пл. „Княз Александър I" 1 зала 475 02/ 987 46 49; 939 21 86 www.parliament.bg
Комисия по околната среда и водите София 1169 пл. „Княз Александър I" 1 зала 422 02/ 939 32 47; 939 30 08; 939 34 69 www.parliament.bg
ДРУГИ КОМИСИИ
КОМИСИЯ АДРЕС ТЕЛЕФОН ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА
Държавна комисия по енергийно и водно регулиране София 1000; бул. 'Дондуков' 8-10 02/ 935 97 15 www.dker.bg
Държавна комисия по стоковите борси и тържищата София 1040; р-н 'Изгрев' ул. 'Лъчезар Станчев' 13 02/ 970 60 20 www.dksbt.bg
Държавна комисия по хазарта София 1431; бул. 'Акад. Иван Евстратиев Гешов' 15 02/ 985 95 858 www.dkh.minfin.bg
Комисия за защита на конкуренцията София 1000; бул. 'Витоша' 18 02/ 935 61 13 www.cpc.bg
Комисия за защита на личните данни София 1592; бул. 'Проф.Цветан Лазаров' 2 02/ 915 35 18 www.cpdp.bg
Комисия за защита на потребителите София 1000; пл. 'Славейков' 4А ет.3-4-6 0700/ 111 22 www.kzp.bg
Комисия за защита от дискриминация София 1125; бул. 'Драган Цанков' 35 02/ 807 30 30 www.kzd-nondiscrimination.com
Комисия за регулиране на съобщенията София 1000; ул. 'Гурко' 6 02/ 949 27 23 www.crc.bg
Комисия за финансов надзор София 1303; ул. 'Будапеща' 16 02/ 940 49 99 www.fsc.bg