Стажове в съда на Европейския съюз

Съдът на Европейския съюз предлага ежегодно платени стажове с продължителност пет месеца в Люксембург.

Съдът на Европейския съюз тълкува правото на ЕС, за да се гарантира, че то се прилага еднакво във всички страни от съюза, и разрешава правните споровемежду националните правителства и институциите на ЕС. При определени обстоятелства физически лица, дружества или организации също могат да заведат дело срещу институция на ЕС, ако смятат, че тя е нарушила правата им.

Стажовете обикновено се извършват в дирекция „Юридически преводи“, дирекция „Изследвания и документация“, дирекция „Комуникации“, дирекция „Протокол и посещения“, службата на правния съветник по административни дела, секретариата на Общия съд или дирекция „Устни преводи“.

Изискванията към кандидатите са следните: да са завършили висше образование в специалност право или политически науки. С оглед на естеството на работната среда е желателно добро владеене на френски език.

Безвъзмездна помощ, предвидена за стантите, възлиза на 1 120,00 евро на месец.

Стажовете се провеждат от 1 март до 31 юли и от 1 октомври до 28 февруари. За стажа, започващ през октомври, се кандидатства в периода 1 февруари-15 април; за стажа, започващ през март, се кандидатства в периода 1 юли-15 септември.

За повече информация>>