Академичната 2022/2023 година в Университет за национално и световно стопанство бе открита днес на 19-ти септември 2022 г. Тържеството по случай откриването се проведе в аула „Максима“ от 10:00 часа, а церемонията бе  предавана онлайн на сайта и Фейсбук профила на университета.

Проведоха се и срещи на първокурсниците с ръководствата на факултетите и катедрите по специалности.

Традиционно за седма поредна година СНЦ „Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС”, със съдействието на Юридическия факултет, проведе инициативата „Ориентация на ПРАВОкурсника“. Събитието бе насочено към първокурсници от специалност „Право“.

Към него се включиха над 150 студенти, първи курс от Юридическия факултет.

Сдружението бе подготвило ориентировъчна обиколка за първокурсниците на ЮФ през всички важни за тях точки на университета. По време на краткия тур представители на клуба от II-ри, IV-ти и V-ти курс показаха, на включилите се студенти, къде се намират администрацията, библиотеката, Кариерният център и др. Разказаха им за специалността, възможностите, които предоставя факултета и дейността на Алумни клуб.

След края на обиколката провела се на територията на университета, част от първокурсниците се присъединиха на неформална среща с вече реализирали се бивши възпитаници на ЮФ на УНСС, които с радост им разказаха за пътя си след завършването и отговаряха на въпросите им.