Академичната 2021/2022 година в УНСС беше открита на 20 септември 2021 г. Тържеството по случай откриването се проведе в аула „Максима“ и церемонията бе предавана онлайн.

Проведоха се и срещи на първокурсниците с ръководствата на факултетите и катедрите по специалности.

Традиционно за шеста поредна година СНЦ „Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС”, със съдействието на Юридическия факултет, проведе „Ориентация на ПРАВОкурсника“.

Към събитието се включиха над 170 студенти от първи курс, специалност „Право“.

Сдружението бе подготвило ориентировъчна обиколка за първокурсниците на Юридическия факултет през всички важни за тях точки на университета. По време на краткия тур представители на клуба показаха, на включилите се студенти, къде се намират администрацията, библиотеката, Кариерният център и др. Разказаха им за специалността, възможностите, които предоставя факултета и дейността на Алумни клуб.

След края на обиколката провела се на територията на университета, част от първокурсниците се присъединиха на неформална среща с вече реализирали се бивши възпитаници на ЮФ на УНСС, които с радост им разказаха за пътя си след завършването и отговаряха на въпросите им.