Научни прояви

Семинар „Престъпления в киберпространството“, проведен на 10-11 октомври 2013 г., акцентира на киберпрестъпленията и вредоносно им въздействие върху информационното общество. Събитието подготвихме, съвместно с Национален институт на правосъдието и с подкрепата на AIG /American International Group/. Главен лектор на семинара беше проф. Берт Джаап Коопс – пеналист и преподавател по кибернетични престъпления в правния факултет на Университета в Тилбург, Холандия.

За трета поредна година Алумни клуб взима участие като съорганизатор в Юбилейната Научна конференция на Юридически факултет на УНСС. Традиционно проявата е под патронажа на ректора на УНСС. Тазгодишната конференция е в памет на проф. д-р Борис Ланджев на тема „Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж. Научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев“