В началото на тази година Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС проведе за пореден път инициативата за представяне на специалност „Право“ в УНСС пред кандидат-студенти от различни градове в България в периода от началото на месец февруари до края на месец март 2019 г.

Както и в предходните издания така и през настоящото се включиха студенти от различни курсове в Юридически факултет на УНСС, които представиха специалността пред ученици в училищата, в които те сами са учили.

28 възпитаници на факултета се включиха в изготвянето и представянето на презентацията за специалността. Общият брой на училищата посетени по време на инициативата тази година е 17 в общо 14 града, част от които – Плевен, Сливен, София, Сопот, Карлово, Пазарджик, Кърджали, Бургас и други.

Кандидат-студентите, посетили инициативата, са над 500 души.

Официално инициативата за представяне на презентация за специалност „Право“ в ЮФ на УНСС приключи в началото на месец април.

За първи път инициативата завърши с награждаване на включилите се студенти в презентирането на специалността. На 2 април 2019 г. в Учебната съдебна зала в Юридически факултет на УНСС се проведе Тържествено награждаване, на което студентите получиха грамоти за участието си и своя принос към инициативата от Декана на ЮФ на УНСС доц. д.н. Живко Драганов.

Специален гост на награждаването бе проф. Кимо Чавдар от Американския колеж в гр. Скопие, който говори на тема „Развитието на икономиката и бизнеса в Република Северна Македония“.