04 февр.

Специализиран курс по Compliance: Антикорупционно законодателство и корпоративни антикорупционни практики

Институт за следдипломна квалификация организира „Специализиран курс по Compliance: Антикорупционно законодателство и  корпоративни антикорупционни практики“. Какво представлява курсът? Преглед на националната и чуждестранна нормативна база в областта на антикорупцията: Наказателен Кодекс, Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на ...

Виж повече