Профи Кредит България търси да назначи в екипа си юрисконсулт, звено Съдебни процедури.

Юрисконсултът извършва работа с Районни съдилища – изготвяне и входиране на документи, процесуално представителство, цялостно администриране на процеса по издаване на изпълнителни листа. Изготвя и окомплектова различни документи – искови молби, отговори, жалби, и др. Извършва комуникация със съдилища, държавни и общински институции. Прави проверка и становища по готвени законодателни изменения. Участва в решаване на юридически казуси. Прави регулярна отчетност на извършените дейности и статуса на водените дела.

Изисквания за заемане на съответната длъжност: висше юридическо образование и юридическа правоспособност, добро познаване на гражданското законодателство /ГПК, ЗЗД, ТЗ,/, много добра компютърна грамотност (с висок приоритет Excel), свидетелство за управление на МПС и възможност за пътуване в страната.

За повече информация>>