Водене на чужда работа без възлагане в Българското облигационно право

Заглавие: „Водене на чужда работа без възлагане в Българското облигационно право“

Автор: Светослав Иванов

Издателство: ИК „Проф. Петко Венедиков“

Настоящата монография има за предмет възникването, действието и прекратяването на задължението на управителя на чужда работа и на задължението на господаря на работата от водене на чужда работа без възлагане  в българското облигационно право. Освен тези основни въпроси са разгледани и някои други институти на облигационното ни право, с които те са непосредствено свързани: неоснователното обогатяване, представителството, договорът за поръчка , комисионният договор, непозволеното увреждане  и др.

За повече информация>>