Виваком търси Стажант

Виваком стартира своята 18-та поредна лятна стажантска програма и търси стажант в Правно обслужване, гр. София.

Стажантът подпомага отдела в извършването на правни и технически действия, необходими за изпълнение на текущи дейности, включително изготвяне на правни становища, търговски договори, съдебни документи и други. Подава и получава документи по съдебни и административни производства. Следи и се запознава с промени в нормативната уредба. Изготвя справки, свързани с дейността на отдела.

Начало на стажа: юни/юли 2021 г.

Стажантската програма е с продължителност 3 месеца.

Изисквания: завършен трети курс, специалност Право, отлично владеене на английски език, отлична компютърна грамотност – MS Office.

Срок за кандидатстване: 30 април 2021 г.

За повече информация>>