Учебно помагало по наказателен процес

Заглавие: „Учебно помагало по наказателен процес“

Автор: Герасим Геров

Издателство: „Нова звезда“

Целта на книгата е да подпомогне настоящите студенти, курсанти и обучаеми при провеждане на текущия учебен процес, както и при подготовката за семестриални и държавни изпити. То може да бъде полезно и на практикуващите юристи, които желаят бързо да опреснят своите знания.
По отношение на отделните теми е търсено съобразяване с общоприетите структурни модели на въпросниците по Наказателнопроцесуално право в юридическите факултети и Академията на МВР, както и с последните промени в нормативната уредба. Всяка от темите съдържа примерен план (структура на темата), основин понятия и заключения, посочване на нормативна уредба и относима към нея съдебна практика, въпроси за самоподготовка и кратък примерен курс.

За повече информация>>