Тревога и надежда

Заглавие: „Тревога и надежда“

Автор: Валентин Брайков

Издателство: „Сиби“

„След 45 адвокатски години един легионер – ветеран от Софийската колегия, сваля шлема си, за да сподели с другарите си по  оръжие (а и не само) личната си равносметка от множество битки, които се сливат в едно общо зарево на залеза.

Валентин Брайков е член на Софийската адвокатска колегия от 1977 до днес. Негова слабост и страст са римското право, историята на правото, гражданското право и процес. Автор е на 51 правни публикации, между които една монография, четири студии и 46 статии.

Най-интересните от тях читателят с удоволствие ще открие между кориците на тази книга. Събрани заедно, те носят съвсем ново усещане за един професионален пътепис, за един албум от словесни снимки, които са като елементи от сглобена мозайка и със сигурност са част от образа на последните 30 години.“

За повече информация>>