Съкратеното съдебно следствие в българския наказателен процес

Заглавие: „Съкратеното съдебно следствие в българския наказателен процес“

Автор: Вероника Бозова

Издателство: „Сиела“

Трудът се фокусира върху целите и същността на института, проследено е историческото му развитие и е направено разграничение на съкратения процес от останалите производства, отклоняващия се от общия ред за разглеждане и решаване на наказателни дела в Наказателно-процесуалния кодекс. Детайлно е разгледана процедурата по предварително изслушване и развитието на производството по всяка от формите му, като се акцентира върху възникналите от приложението му теоретични спорове и практически проблеми.

Книгата би била полезна за студенти по право и за всички лица, чиято професионална дейност е свързана с участието в наказателни дела.

За повече информация>>