Съдебен контрол върху досъдебното наказателно производство

Заглавие: Съдебен контрол върху досъдебното наказателно производство

Автор: Иван Маджаров

Издателство: „Сиела“

Настоящата книга си поставя за цел да изследва и установи дали съдебният контрол в сегашната му правна регламентация е достатъчно ефективен и дали осигурява законосъобразното провеждане на досъдебното наказателно производство, като взема предвид не само българското, но и руското, френското и германското досъдебно наказателно производство.

За повече информация>>