Спиране на исковото производство

Заглавие: „Спиране на исковото производство“

Автор: Анастас Пунев

Издателство: “ Сиби“

Трудът е посветен на института на спирането в исковия граждански процес. В него са разгледани както основанията за спиране, посочени в чл. 229, ал. 1 ГПК, така и отражението на тези основания при законосъобразно и при незаконосъобразно развитие на производството, включително при процесуални усложнения. Наред с основния фокус на изследването се обсъждат и множество други въпроси на гражданското процесуално и материално право, влияещи на спирането. Те включват централни понятия и явления като силата на пресъдено нещо, преклузията за възражения на ответника, колизията между граждански и наказателен процес, воденето на паралелни процеси пред съд и арбитраж, действието на конституционните норми и много други. В книгата е анализирано значително количество съдебна практика. Монографията е предназначена за всички практикуващи юристи, както и за интересуващите се от въпросите на гражданското процесуално право.

За повече информация>>