Облигационно право. Обща част

Заглавие: Облигационно право. Обща част

Осмо преработено издание

Автор: Ангел Калайджиев

Издателство: „Сиби“

Настоящото издание на учебника отразява измененията в законодателството след публикуването на предходното издание, както и съдебната практика (преди всичко практиката на Върховния касационен съд) и издадената литература през този период. Предназначението му е да подпомага студентите по право и да ползва практикуващите юристи.

За повече информация >>