Сервитутните права според българското законодателство

Заглавие: “ Сервитутните права според българското законодателство“

Автор: Стоян Ставру

Издателство: „Нова звезда“

Книгата разглежда предизвикателствата, които поставят сервитутите. Става въпрос за група от разнородни права, които провокират не само представата ни за ограничения брой вещни претенции, но и за това по колко различни начина може да се притежава една и съща вещ. Настоящата книга се публикува на базата на дисертационен труд със заглавие „Правна същност на сервитутните права според българското законодателство“.

Можете да закупите от тук >>