Райфайзенбанк търси Юрисконсулт

„Райфайзенбанк България“ ЕАД търси да назначи в екипа си Юрисконсулт, отдел „Кредитна администрация“.

Юрисконсултът оказва необходимата правна помощ при проверката на документи при усвояване на суми по сключени договори за кредит с физически лица и микрофирми. Проверява валидността на учредените обезпечения и документите, удостоверяващи правата на банката върху учредените обезпечения. Предоставя становища по възникнали правни въпроси с оглед гарантиране правата на банката преди предоставяне на банкови кредити на физически лица и микрофирми.

Изискване за заемане на длъжността: висше юридическо образование, юридическа правоспособност, добро ниво на владеене на английски език, много добра компютърна грамотност.

Срокът за кандидатстване за позицията е 7 май 2021 г.

За повече информация>>