Производството по чл. 51 ЗН – Процесуални предизвикателства и проблеми

Заглавие: „Производството по чл. 51 ЗН – Процесуални предизвикателства и проблеми“

Автор: д-р Галина Николова Иванова

Издателство: „Сиела“

В монографията са разгледани особеностите на производството по чл. 51 ЗН като  специфично охранително производство на безспорна съдебна администрация на граждански отношения. Анализирани са всички страни и аспекти на протичането му пред съда, вкл. и пред органите на принудителното изпълнение, възможните правни последици на постановеното определение, както и често срещаните процесуални грешки. Предложени са решения за преодоляване на противоречивата практика, включително и за законодателни промени, като гаранция за точно и ясно прилагане на закона в полза на страните по делата.

За повече информация>>