ПРОФИ КРЕДИТ България търси Юрист

ПРОФИ КРЕДИТ България търси да назначи в екипа си Юрист в звено Съдебни процедури.

Юристът извършва работа с Районни съдилища – изготвяне и входиране на документи, процесуално представителство, цялостно администриране на процеса по издаване на изпълнителни листа. Изготвя и окомплектова различни документи – искови молби, отговори, жалби, и др. Извършва комуникация със съдилища, държавни и общински институции. Извършва проверка и изготвя становища по готвени законодателни изменения. Участва в решаване на юридически казуси.

Изисквания за заемане на длъжността: висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност, добро познаване на гражданското законодателство /ГПК, ЗЗД, ТЗ,/, много добра компютърна грамотност (с висок приоритет Excel), свидетелство за управление на МПС.

За повече информация>>